De “verwatering” van coaching, training, loopbaanbegeleiding & outplacement. Het zijn geen kant-en-klare producten!

Coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement zijn zeer diffuse begrippen geworden. Het wordt te pas en te onpas gebruikt. Verandering is een constante waar we  als individu en als organisatie mee te maken hebben. Het is dan ook bij uitstek een thema dat voor iedere professional relevant is. Bepalend voor niet alleen korte termijn realisatie van doelen maar de impact op lange termijn wordt veelal onderschat. Derhalve vereist het keuze traject voor ondersteuning en begeleiding een zeer kritische benadering!

Begeleiding via een professioneel bureau wat grondig te werk gaat en rekening houdt met de context van de omgeving. Het helder krijgen van zowel korte als lange termijn doelen waarbij vervolgens scenario’s worden ontwikkeld hoe deze te bereiken.

Op basis van diagnostiek, een gedegen voorbereiding en verschillende scenario’s toewerkend naar gedefinieerde doelstellingen waarbij omdenk methodieken en benaderingen vanuit andere perspectieven veelal nieuwe openingen bieden. Het gaat daarbij niet alleen om nieuw werk/nieuwe functie maar vooral ook om het duurzaam ontwikkelen gericht op groei en behoud van werk. Immers dienen we als individuele professional aan te passen aan de veranderingen. Zo ligt ook daar de grondslag van het waarom 50 plus aan ontwikkeling en loopbaanplanning zou moeten doen.

Er is echter steeds meer aanbod in coaching, loopbaanbegeleiding, training en outplacement dat zich slechts richt op een beter begrip van gedrag en bewust en onbewust handelen, actief handelen en intensivering van “het bewandelen van de geijkte paden” en hiervoor een kant-en-klaar oplossing en/of plan van aanpak aanbiedt, verpakt in een simpel en oppervlakkig stappenplan.

Conclusie:

– Instant-coaching en training: Een eenzijdige, simpele en oppervlakkige benadering zal niet helpen en niet het beoogde resultaat bereiken en draagt slechts bij aan de verloedering van het begrip coaching en training.

– Instant-Loopbaanbegeleiding en Outplacement: Een op de voorkant c.v. gerichte korte termijn aanpak ingegeven door bepaalde motieven met onvoldoende fundament welke (zeker op langere termijn) niet voldoen aan verwachtingen noch de gewenste (duurzame) resultaten opleveren.

Of het nu gaat om instroom, doorstroom of uitstroom, het betreft professionals  waar met uitermate grote zorgvuldigheid aandacht aan besteed dient te worden om individuele-, team- en organisatie ontwikkelingen te verwezenlijken en zo meer waarde toe te voegen aan organisaties en maatschappij.

 

Tags:

UA-39505741-1