Archive | Interim

Regie over je toekomst: loopbaanontwikkeling, koersbepaling en ontwikkeling van de persoonlijke carrière

Werknemers denken vaak: “ik zit hier nog best lekker, waarom zou ik?”  Toch bekruipt bij velen de gedachte wat een volgende stap zou kunnen zijn en waar dat te realiseren?” De economie groeit, de markt is beweging, kansen doen zich voor. Verandering van baan vergt echter grote zorgvuldigheid. Het is dan ook in ieders belang  om […]

Leave a comment Continue Reading →

Steeds maar weer die goede voornemens!?

Goede voornemens! Ze zijn er. Bij een ieder…waarbij wordt nagedacht, en nagedacht, en nagedacht…en dan is er sprake uitstel en uiteindelijk ….is het er weer niet van gekomen!!! Persoonlijke verandering wordt alleen maar  bereikt met een realistische benadering en planning. Onmacht, onrust, chaos en het maken van verkeerde keuzes die het behalen van onze doelen […]

Leave a comment Continue Reading →

Eigen werkzame toekomst effectief en succesvol regisseren!!

Persoonlijke drijfveren kunnen botsen met omgevingsverandering en/of gewijzigde functie-eisen. Onze aanpak en ondersteuning vloeit voort uit verkregen informatie uit individueel onderzoek, nieuw inzicht in uw eigen intrinsieke waarden en het beter willen benutten van het eigen creatief vermogen. In deze context zit de kern om het stuur beter in handen te kunnen nemen, beter te […]

Leave a comment Continue Reading →

Werkgevers (incluis onze overheid) zijn er nog niet zo goed in om de duurzame inzetbaarheid van zijn werknemers te vergroten

“Binnen een vitale overheid die blijft opleiden, is de mobiliteit groot. Maar onze overheid is er niet zo goed in om de duurzame inzetbaarheid van zijn werknemers te vergroten” aldus bijzonder hoogleraar Tinka van Vuuren in Binnenlands Bestuur. http://bit.ly/1oj7fTt   Weinig werkgevers (ook binnen de overheid) vinden het belangrijk dat oudere werknemers doorwerken. Ze nemen […]

Leave a comment Continue Reading →

Flexibel werken, ondernemerschap, zzp…de toekomstige werkomgeving

De opkomst van flexibel werken, thuiswerken maar ook bedrijven, die als het even minder gaat, mensen weg willen sturen, werken in de hand dat men zelf steeds ondernemender wordt/moet worden. Wil jij als zzp-er opdrachten voor andere organisaties gaan doen, dan heb je v.a. 1 mei a.s. een door de fiscus  goed gekeurde (model)overeenkomst nodig. […]

Leave a comment Continue Reading →

Strategisch denken en handelen in 2016

Voor velen is de jaarwisseling geen pretje geworden. Duizenden werknemers verliezen hun zekerheid en werk. Voor velen staan de financiën onder druk. Het slot van de crisis nekt alsnog een serie organisaties. Door vermoeidheid van de financiers en de top werd het herstel niet gehaald. Leveranciers in uiteenlopende ketens van samenwerking blijven nu met onbetaalde […]

Leave a comment Continue Reading →

Vitaliteit in arbeid en werkomgeving

Vitaliteit vraagt om meer dan een pingpongtafel,caloriearme kroketten en sapjes in de kantine. Werknemers willen vitaal blijven in een gezonde en vitale dynamische werkomgeving. Vitaliteit betreft dus zowel werknemers als werkgevers. Er moet door beide aandacht en geïnvesteerd worden in goede arbeidsverhoudingen, loopbaanontwikkeling, scholing etc. Te vaak zien we in organisaties zowel bij jongere als […]

Leave a comment Continue Reading →

Risicomanagement deel 3 :de pijnlijke angel in het vlees van Imtech

In het kader van risico-gestuurd werken ging het vorige keer over het debacle Imtech en welke lessen daaruit vallen te leren. Risico is een wezenlijk aspect van bedrijfsvoering en van de leiding die nauw betrokken moet zijn bij het risicomanagement. De pijnlijke angel in het vlees van Imtech, de bestraffing door het niet op orde […]

Leave a comment Continue Reading →

Financiële risico taxatie en verzuim

Een zieke en arbeidsongeschikte werknemer binnen uw organisatie leidt tot vragen zoals: • Kan de werknemer zijn werk en of passende arbeid binnen uw organisatie verrichten; • Is er begeleiding nodig naar een andere passende baan buiten de eigen organisatie; • Hoe moet de begeleiding worden vormgegeven; • Moet er afscheid van de werknemer worden […]

Leave a comment Continue Reading →

Adsom verwelkomt nieuwe collega

Ter verbreding van onze basis en ter exploitatie van onze domeinen verwelkomen wij Anton Oppenhuizen als CONSULTANT MANAGEMENT ADVISEUR. Met een achtergrond in financiën en IT en sterk ingevoerd als MKB controller sluit de expertise, visie en werkwijze van Anton uitstekend aan bij die van het bureau Adsom. Het bureau werd opgericht in 1982 als […]

Leave a comment Continue Reading →
UA-39505741-1