Strategisch denken en handelen in 2016

Voor velen is de jaarwisseling geen pretje geworden. Duizenden werknemers verliezen
hun zekerheid en werk. Voor velen staan de financiën onder druk. Het slot van de crisis nekt alsnog een serie organisaties. Door vermoeidheid van de financiers en de top werd het herstel niet gehaald.
Leveranciers in uiteenlopende ketens van samenwerking blijven nu met onbetaalde
rekeningen zitten.

Ontsporing vraagstuk

 

 

 

 

 

 

De tweedeling in het winkellandschap zet steeds verder door. De oplopende leegstand dwingt vastgoedhandelaren huren te verlagen maar in de P.C . is het feest als nooit tevoren. Geen afgeplakte ruiten of lege panden.Er staat steeds weer een internationaal merk dat een hogere betalen wil.

Een organisatie zonder heldere transparante strategie en implementatiebeleid  is stuurloos. Organisaties opereren in een sterk veranderende omgeving met een nadrukkelijke aanwezigheid van sterke competitieve elementen, controlerende instanties en een regelende overheid. Slimme strategieën, juiste tactiek en financiële druk bepalen het spel. Het eigen innoverende vermogen, samenwerking en communicatie bepaalt het succes, voortbestaan en groei.

Handelen met transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten we daarbij nodig en als vanzelfsprekend gezien. Als bestuurder of manager plaatst u dat voor complexe
vraagstukken. En als u daar al een antwoord op heeft, hoe vervolgt u dan in de uitvoering? Hoe krijgt u inzicht in het aanpassingspotentieel van uw organisatie? Hoe creëert u een omgeving waarin men op basis van ondernemend grondhouding kan excelleren waarbij tevens bewustzijn en monitoring van Euro’s aan de orde zijn? Meer dan ooit zijn de harde bewijzen te zien dat een “makkelijke”houding aannemen gewoon niet werkt.

Hoe ontwikkelt u nu voor de komende jaren een organisatie strategie die Failliet en groeihaalbaar is en geaccepteerd wordt door alle stakeholders en de markt ? Hoe vertaalt u deze visie met gebruik van scenarioplanning naar eenduidig geformuleerde doelstellingen ? En hoe implementeert u deze in uw organisatie ? Hebt u er ook wel de juiste mensen voor ?

 

Sparren met Adsom over deze en andere thema’s komen uitgebreid aan de orde in een conditie-onderzoek van uw organisatie en wordt u geconfronteerd met de nieuwste theorieën en een
mix aan praktische scenario’s met een wereldwijd unieke en flexibele opzet, die voldoende ruimte geeft voor uw eigen visie en aanpak . U staat er niet alleen voor.

UA-39505741-1