LESSEN IN LEIDERSCHAP

Het bedrijf krijgt een nieuwe directeur. Op zoek naar  een andere bewoner van de directiekamer kan kennis uit het verleden de nieuweling helpen. Welke lessen vallen er te trekken ? Zijn er overeenkomsten  van een MKB  bedrijf met Het Torentje ? Uit recentelijk onderzoek van Adsom over leiderschap vallen een aantal vereiste competenties op die wij u niet willen onthouden.

De nieuwe directeur/bestuurder moet in ieder geval mensen en belangen kunnen verbinden: vaardigheden bezitten in het leggen van contacten met de buitenwereld. Deze vaardigheid is minstens zo belangrijk als zijn expertise.

1. OMGEVINGSBEWUSTZIJN en het vermogen deze eigenschap te benutten ten behoeve van de organisatie en/of het vakgebied is topsport. Kompas en radar moeten de risico’s van aanvaringen met de omgeving helpen voorkomen. De voortdurende beweeglijkheid van de omgeving eist een grote alertheid.

2. OVERTUIGINGSKRACHT is nodig om af te stemmen, integraal en voortdurend. Zo hou je de schapen bij elkaar, top down en bottom up. Overtuigingskracht wordt ook gesteund door intern leiderschap  dus van binnenuit. De recentelijke val van Ajax is een schrijnend voorbeeld van interne erosie. De innerlijke overtuiging had de club verlaten.

3.INLEVINGSVERMOGEN. Je reageert als directie direct en vult goed in wat mensen beweegt die naar de directie komen met een wens of oplossing voor een gevoeld probleem. Je bent geliefd en populair maar beseft dat dit vertrouwen dagelijks gevoed moet worden.

4.ONDERHANDELINGSVAARDIGHEDEN.Probeer fit te blijven. Het energieniveau moet de werkdruk kunnen weerstaan. Meer zetten vooruit kunnen kijken en  je gedrag kunnen variëren, eist zijn tol.

5. BEINVLOEDINGSVAARDIGHEDEN. Thorbecke en Drees worden vaak als de beste premiers beschouwd. Zij wisten te beïnvloedden en bovenal een teamgeest te wekken. Een goede stemming en humor is van belang voor de bestendigheid van een directieteam.

De belangrijkste lessen van leiderschap krijgen vooral gestalte in de gesprekken met onze opdrachtgevers over de werkingsmechanismen die verklaren waardoor een verandering juist wel of niet werkt. Die inzichten kan een nieuwe directie zelf op maat vertalen naar een aanpak voor de eigen situatie. Daarbij is reflectie essentieel.

Tijd voor een kennismaking ?  Neem contact op of mail naar Bert van den Bogaard, Managing Partner Adsom : bertvandenbogaard@adsom.nl

UA-39505741-1