Adsom voor mensen

Wat als u toe bent aan een volgende stap in uw carrière, de verwachting heeft in de toekomst uw baan te verliezen, wordt of bent ontslagen?

Ons advies begint bij anticipatie: wacht niet af maar onderneem ACTIE, doe de SCAN! U staat er niet alleen voor. Hoe eerder u zelf actie onderneemt des te groter de kans dat “schade”beperkt blijft. En u doet geen afbreuk aan uw rechten.

Het verlies van werk, het zoeken naar een nieuwe baan of het al dan niet accepteren van een hogere/andere functie is uitdagend!! De verandering heeft impact. U moet zichzelf en uw toekomst opnieuw gaan vormgeven. Dit is een hele uitdaging en zeker ook een lastige en onzekere situatie. Werkgevers zijn veeleisender, kritisch en op zoek naar meerwaarde. Met het inzicht verkrijgen over uw succesfactoren en faalrisico’s, het vertalen van uw toegevoegde waarde en zorgen dat u onderscheidend bent creëert u met Adsom uw eigen succes. Adsom ondersteunt talent en loopbaan met focus op zelfsturing bij verandering van werkkring en nieuw perspectief.

Veranderende omgevingsfactoren met nieuwe kansen en bedreigingen versterkt de behoefte van organisaties aan professionals en managers op alle niveaus. Organisaties vragen van hun werknemers verantwoordelijkheden op zich te nemen met goed inzicht in de eigen kritische succesfactoren ten einde de kansen op een optimaal resultaat te kunnen benutten. Met de snelheid van omgevings-verandering wordt ook het karakter van het werk van managers veranderd. Maak een vrijblijvende afspraak voor een gratis eerste advies!

Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Indien men niet beschikt over vaardigheden om invloed uit te oefenen, gaat die bijdrage verloren.

1. Persoonlijk Ontwikkel Onderzoek / loopbaancounseling

Bij verandering van werk en indien herbezinning op de eigen loopbaan aan de orde is. Het competentie-onderzoek geeft zelfinzicht en helpt bij keuzevraagstukken de juiste beslissing te nemen. Persoonlijk ontwikkelingsonderzoek  en functie competentie analyse leiden tot betere loopbaan beslissingen! De regie over de huidige loopbaan en toekomst in eigen hand nemen. Neem contact op en informeer naar een gratis intake gesprek incl. 9 fasen oefening zelfinzicht.

2. Competentiemanagement

Adsom maakt bij de trainingen gebruik van Blended learning, een trainingsaanpak met een combinatie van leervormen en activiteiten zoals met intervisie, coaching, assessments en outtake. Het trainingsaanbod is gericht op toegepaste praktische kennis en kunde en omvat het gebied van zelfinzicht tot strategisch inspireren. Competentiemanagement is wezenlijk voor loopbaanontwikkeling

3. Outplacement

Gedwongen of vrijwillige loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken zijn actueel.Loopbaan dilemma’s volgen elkaar op. Dit vraagt om scherp inzicht in uw eigen intrinsieke waarden, de impact op de omgeving en effectief handelen. Het tempo van veranderingen in de wereld van arbeid is zo hoog dat professionaliteit betekent zorgen dat je blijft leren. Adsom ondersteunt u met uw vermogen om zelf succesvol de sturing en planning van uw eigen individuele loopbaan ter hand te nemen. Met een hoge succesratio blijft Adsom betrokken met een z.g.”open eind ” ondersteuning tot elders een nieuwe functie is gevonden die voldoening geeft.

Toetsing

Alle individuele ondersteuning en begeleiding vindt zijn grondslag in de bedrijfskundige toegepaste praktijk van Adsom op de werkvloer. In alle sectoren van het bedrijfsleven, de overheid en de gezondheidszorg. De loopbaanbegeleiders van Adsom combineren ‘verstand van mensen’ met diepgaand inzicht in organisaties en bedrijfstakken.

Lees meer over de ervaringen bij testimonials. Maak kennis met Adsom en neem contact voor een gratis intake gesprek incl.9 fasen oefening voor zelfinzicht.

UA-39505741-1