Cultuurtransitie: inzicht voor de manager

Onze vorige blog ging over grote trends die ons werken en leven (gaan) beïnvloeden.                              

AI for the rest of us is inmiddels realiteit. Kunstmatige intelligentie is er nu al voor iedereen. De wereld houdt zijn adem in om te zien hoeveel AI uit handen gaat nemen. Chipmachinemaker ASML rekent op explosieve groei.  AI  kruipt onder je huid.

U dacht eigenlijk al te weten hoe je een ingrijpende verandering moet vorm geven. Veelal in twee stappen, van A naar B, van ist naar soll!? Maar hoe harder je duwt, hoe harder “het systeem” terugduwt. Een taai vraagstuk is vaak van niemand en iedereen.

Westerse organisaties maken bij re-/her-organisaties relatief nog weinig gebruik van de kracht van een tussenfase. In plaats van zo’n tussenfase te benutten en te rekken, verkorten we die graag. We streven snel naar duidelijkheid en nieuwe structuur.

De uitdaging zit hem eigenlijk in het begeleiden van “onzekerheid”. Immers nieuw betekent veelal onzekerheid. Het is de fase waarin mensen optimaal openstaan voor nieuwe duiding waarin je kunt leren. Dat kan het best door een ander persoon dan de going- concernleider tot changeleider te benoemen.

LEREN TIJDENS VERWARRING

Laten we de kunst van het organiseren van verandering eens rustig afkijken van volken die dat al eeuwen doen. Met AI informatie kun je duiding geven, simuleren en helpen beslissingen te nemen over keuzes, dus ook opstellingen op het veld, die de toekomst van Oranje kunnen gaan bepalen.

Jongeren uit nomadenstammen leren in het bos mannenvaardigheden omdat ze geen last hebben van hun sociale positie en gedefinieerde  sociale  rollen. Een  liminale  fase (letterlijk overgangsfase) leent zich goed voor overdracht van normen en waarden.

Managen van onzekerheid en veranderen kan pijnlijk en verwarrend zijn. Zorg daarom eerst met AI modellen voor visie en richting  en dan pas kontakt met “de buitenwereld”. In tijden van verwarring leren mensen het meest.

Staat u ook voor het managen van verandering en interventies? Wij van Adsom helpen organisaties  en leiders om anders te kijken en beter te veranderen. Daarbij geloven we dat we kunnen leren van wat we mogelijk al  weten.

Graag gaan wij met u ter oriëntatie gesprek met u aan!

UA-39505741-1