Streekgenoten raken

De grondslag van Streekgenoten Raken.

Adsom organiseert op 24 Oktober a.s. een manifest voor bestuurders van Brabantse woningcorporaties gericht op initiatieven in het sociaal-maatschappelijk domein. In een interview geven Bert van den Bogaard en Peter Trago zicht op hun denkbeelden.

Bij het opzetten van ons plan zochten we naar een goed begin. We stelden ons de vraag, hoe kunnen wij bijdragen aan een passende transitie van het sociaal-maatschappelijk domein in onze regio? We zijn gestart met ideeën rond leiderschap en verandering, het plezier van zingeving en kwamen op het openbaren van verborgen impact. Wij hebben maatschappelijk leiderschap als perspectief genomen. Het prikkelde en maakte nieuwsgierig. Wat gebeurt er als we het traditionele beeld van een bestuurlijk leider met zichtbare impact loslaten? Welke ruimte en plezier ontstaat als bestuurders aandacht geven aan initiatieven die ertoe doen en hen als persoon raken? Welke verborgen impact wordt dan zichtbaar?

In verborgen impact draait ons voorstellingsvermogen de klassiek topdown gestuurde driehoek om. Verworven inzichten over managementmodellen en ketenregie vallen dan vrij voor aandacht en  oprecht luisteren. Daarin worden de empathische kwaliteiten van de bestuurder aangesproken. Wellicht lastig, maar uiterst nuttig in het huidige bestuurlijk krachtenveld van het sociaal-maatschappelijk domein waar het draait om mensen.

Wat een opsteker! Waarom zouden ook wij niet beginnen met aandacht geven: luisteren, samenvatten, valideren en voortbouwen? Als dat gebeurt in een ontmoeting ervaren wij hoe belangrijk het is en hoe weinig het voorkomt. Ook onderzoek wijst uit dat de meest gewenste eigenschap van bestuurders neer komt op luisteren. Luisteren leidt tot meer inzicht, betere relaties, mensen voelen zich gewaardeerd, luisteren helpt verborgen impact te openbaren en levert directe feedback.

Organisaties die lineair denken en handelen zijn minder innovatief gebleken en lopen vast in de moderne wereld met voortdurende veranderingen. Adaptieve organisaties creëren toekomstbestendige innovaties. De behoefte aan een blauwdruk-visie valt weg. Ze raken steeds meer bedreven in aandacht voor verborgen impact om beter grip te krijgen op uitdagingen van morgen.

In onze aanpak voor het komende manifest volgen wij deze lijn en gaan uit van een open geest en onderzoekende blik. Wat zijn de thema’s die raken en hoe kun je daar met plezier aandacht aan geven en welke verborgen impact openbaart zich daarin? Wij hebben daar een concrete voorstelling bij, maar willen die niet opdringen. Wij geven graag medewerking aan een invulling die bestuurders daar in gezamenlijkheid vanuit hun eigen beleving voor ogen krijgen.

Verborgen impact in de regio!

Uitnodiging voor deelname aan de manifestatie van directeur bestuurders van Brabantse Woningwoningcorporaties op 24 oktober 2019 te ‘s-Hertogenbosch.

Bestuurders van woningcorporaties hebben vanuit rol impact op de ontwikkeling van hun regio. Er is een zichtbare impact door de sturing die ze geven aan de ontwikkeling van de organisatie en de ketens waarin ze opereren. Daarnaast is er een verborgen impact, door aandacht die ze gezamenlijk geven aan ontwikkelingen en initiatieven die ertoe doen.

Aandacht is vrijgevigheid

Adsom nodigt u als Brabants bestuurder uit voor een manifestatie naar initiatieven die impact hebben. Niet door financiële steun aan fondsen of deelname aan gremia, maar door aandacht te geven. Welke beknelling en ruimte ervaart u in de ontwikkelingen in de regio? Welke thema’s en initiatieven in de regio raken ons? Aan welke initiatieven geven we met plezier aandacht?

Woningcorporaties

Woningcorporaties werken hard aan hun nieuwe rol in de veranderende samenleving. Wij geloven dat ze als organisaties impact hebben op de regionale ontwikkeling. Wij zijn benieuwd naar de impact die we samen met de bestuurders kunnen maken.

Streekgenoten raken op 24 oktober 2019

Wij nodigen u graag om de bijeenkomst van Brabantse ‘Streekgenoten raken’ op 24 oktober 2019 van 15.00 – 17.00 uur ten kantore van Adsom aan de Bruistensingel 226 in ’s-Hertogenbosch alvast in uw agenda te reserveren. Meer info of direct inschrijven? Neem contact op, mail via info@adsom.nl of bel 073 689 0509

UA-39505741-1