Werk en toekomstperspectief!!!

Mensen veranderen steeds vaker van werk. Gedwongen of ongedwongen. Naar een andere werkgever dan wel een nieuwe functie binnen de bestaande organisatie. Bewust en onbewust stelt men zich wel de vraag of het werk past bij de persoon die men nu is. Maar ook hoe zeker men van werk is. De effecten van ontwikkelingen blijven continu merkbaar en de vraag is welke verantwoordelijkheid men zelf neemt om een bestendige toekomst te regisseren? 

Wacht niet tot je ontslagen wordt. Neem de regie in eigen hand en onderneem nu actie om in control te zijn over je eigen toekomst!!

Toekomstvisie en perspectieven: doelen op korte- en lange termijn

Werkvoorkeuren:beroepsrichting, arbeidsmarkt en eigen portfolio

Levensloop en loopbaan: drijfveren en motieven, gemaakte en alternatieve keuzes

Kerncompetenties: prestaties in werk en persoonlijke ontwikkeling

Loopbaanwaarden: relatie tussen eigen waarden en keuzes en invloed

Waarden in werk; invloed op toekomstplannen

Persoonlijk en werkstijlwijzer: actie,harmonie,expressie en persoonlijke verhoogde effectiviteit

Autonomie: zelfbeeld en creativiteit.Het opstellen van plannen en evaluatie.

Intrinsieke motivatie en drijfveren

Het Persoonlijk Ontwikkel Assessment  (POA) helpt met het verkrijgen van zelfinzicht, geeft handvaten voor zelfmanagement en leidt tot zelfrealisatie. Adsom ondersteunt en begeleidt professionals met loopbaandilemma’s, het helder krijgen van nieuwe doelen en scenario’s hoe deze te bereiken. Door de intensieve maatwerk begeleiding bereiken we een hoe succesratio in de herplaatsing van uitstromende professionals dan wel professionals die een gewijzigde carrie ontwikkeling door willen voeren.

Het POA identificeert lacunes in vaardigheden, restricties en (repeterende) breuken.

Als manager en werknemer moet je blijven leren, anders kom je buiten spel te staan. Werkgevers willen graag medewerkers die zich verder ontwikkelen. Bovendien ben je het aan je eigen talent verplicht.

Steeds meer organisaties besteden meer aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van hun managers en medewerkers en bieden hen ruimte hun talenten ten volle in te zetten en te ontwikkelen.

En heb je het gevoel dat je tegen de grenzen aanzit binnen je huidige functie kan het PAO je de juiste instrumentatie bieden voor doorontwikkeling ter bevordering van je loopbaan.

Persoonlijke ontwikkelingsplannen kosten tijd, moeite en geld. Waarom zou je er in moeten investeren? Simpel: werken met PAO heeft veel voordelen, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Investeren in talent levert rendement.

Vanuit het POA wordt een POP (persoonlijk ontwikkel plan) gemaakt incl. een verdiepingstraining. Adsom begeleidt kandidaten en werknemers tot het gewenste resultaat is bereikt.

Competentiemanagement

Als leidinggevende geeft u inhoud en richting aan uw werk en de ontwikkeling van anderen. Er is sprake van wisselwerking tussen u en uw omgeving waar sprake is van druk, weerstand,verandering.

Met de verdiepingstraining Competentiemanagement neemt u uw eigen ontwikkeling als manager ter hand. Het ondersteunt bij de ontwikkeling naar effectief leiderschap via een uitgebalanceerd 9 stappen plan. Het individueel assesment maakt deel uit van de verdiepingstraining.

Uitgangspunt:

Van binnen naar buiten: U kunt uw werk en ontwikkeling van anderen pas effectief sturen als u dat eerst bij zichzelf doet.De volgende cirkel van invloed is het eigen team. Koers bepalen in de context van organisatie en buitenwereld completeert het programma.

Van begrijpen naar veranderen: Elke cirkel van invloed begint met begrijpen hoe deze werkt.De volgende stap is greep krijgen op wat er gebeurt om vervolgens veranderingen te realiseren.

Verdiepen en verbreden: Elk onderwerp wordt uitgediept waarbij thema’s in onderlinge samenhang worden geëvalueerd, getoetst aan de ervaringen uit uw eigen praktijk en gewenste situatie.

Lees enkele ervaringen op testimonials. Neem vrijblijvend contact op en informeer naar een gratis intake gesprek incl.9 fasen oefening.

 

 

UA-39505741-1