Testimonials

Kloof analyses, Ontwikkel onderzoek incl. Assessment, gerichte duurzame ontwikkeling van kernkwaliteiten, passie en beroepsinteresse, ondernemingsplan, persoonlijk loopbaanplan, ondersteuning en begeleiding, oefening & training!

Adsom dient het belang van de individuele cliënt, de organisatie, de opdrachtgevers. Mede gezien het vertrouwelijke karakter noemen wij geen specifieke namen van organisaties/opdrachtgevers dan wel cliënten tenzij deze uitdrukkelijk daartoe toestemming geven. Een enkele treft u hierbij:

K.Linders

Adsom is een bureau waar de kwaliteit van de consultants de doorslag geeft, altijd op zoek naar verbetering en verdieping om zo het beste uit mensen en organisaties te halen. Adsom zal nooit de makkelijkste weg kiezen maar kijkt verder en daagt uit zodat naar de meest optimale situatie toegewerkt kan worden. Ik heb de consultants van Adsom leren kennen als zeer betrokken, integer, veelzijdig en oprecht geïnteresseerd in mens en organisatie.

A. van de Gaag.
Ik heb mijn identiteit versterkt en met de uitkomsten van het persoonlijke ontwikkel onderzoek een nieuwe loopbaankoers uitgezet. Ik heb een nieuwe baan in de industrie- MT positie, die veel voldoening geeft. Voor mijn gezin en toekomst maakt dat veel uit. Ik sta  sterker dan voorheen omdat mijn referentiekader veel energie vrijmaakt.

J. Bisschops.
Na de zoveelste overname wist ik niet meer in welke ‘cultuur’, ik eigenlijk paste. In het tempo van verandering ging het niet meer goed. Bovendien was ik al 54 jaar.  Bij Adsom heb ik geleerd de sturing en planning van mijn eigen loopbaan bewuster in eigen hand te nemen. In mijn nieuwe baan ben ik boegbeeld en koersvast. Blij met wat mij is overkomen.

Counseling & Outplacement

H. Hoogeveen.
De externe loopbaanbegeleiding bij Adsom heb ik als heel persoonlijk ervaren. Het had met leren en veranderen te maken. Best een uitdaging maar uniek in z.n. soort. Het leer- en zoekproces op de arbeidsmarkt met training van mijn  vaardigheden heeft tot een fijne job geleid met meer voldoening en meer inkomen.

J.van Laarhoven.
Ik had een groeiend loopbaandilemma, was bezig mezelf te handhaven in een topfunctie.
In dit krachtenveld was ik nogal abstract bezig, mijn omgeving was veel directer en verloor ik het vertrouwen. Dank zij de analyse en aanpak outplacement weet ik in mijn nieuwe werkomgeving beter te binden, te sturen en  resultaten te behalen.

Training & Coaching

K.Damen.
De groepsessies en workshops vond ik in het begin heel confronterend. Wat vanuit het inzicht en de theorie is geleerd wordt omgezet naar de praktijk en geoefend door veel training samen met andere vakmensen/lotgenoten. Ik heb er veel aan gehad en zeker gewonnen aan zelfinzicht en zelfmanagement. Ik dank Adsom en mijn mede ‘studenten’.

” Een geweldige inspirerende omgeving en begeleiding vanuit kennis en ervaring direct tot de kern van het probleem komend om vervolgens met hoog praktisch gehalte toe te werken naar gewenste situatie”

“Aangezien ik behoefte had aan reflectie heb ik als ondernemer het ontwikkelonderzoek incl. assessment bij Adsom gedaan met een vervolg training. Ik kan iedereen die zijn of haar talent maximaal wil benutten een orienterend gesprek met Bert aanbevelen!

Organisatie ontwikkeling en Management Ondersteuning

Interim management

Interim Management t.b.v. herstructurering vooraanstaande technische groothandel.

Interim management t.b.v. opzetten P&O afdeling.

Management adviseur ad interim van een regionale bestuursdienst ter advisering, ondersteuning en begeleiding van bestuurders bij uitvoering van strategisch en dagelijks beleid.

In opdracht van aandeelhouders Ad interim directie functie ter begeleiding/coaching directeur en reorganisatie commerciële organisatie bouw gerelateerde onderneming.

 

Ontwikkelen & ondernemen

Kloofanalyse bij gerenommeerde “huidige” naar “gewenste” situatie vanuit  herziene strategie incl. competentie & performance management projectleaders.

Ondersteuning & begeleiding van twee afdelingen in fuserende ziekenhuisorganisaties. Coaching en begeleiding transitie management.

Advies, begeleiding en uitvoering van 1-jarig  change management proces. Diversificatie van core business transport naar marktgericht M.V.O. product organisatie met als nevenactiviteit transport.

Reorganisatie: Advisering, begeleiding, implementatie van reactieve naar proactieve marktgerichte (winstgevende) portfolio organisatie incl. management team organisatie.

Ondersteunen van  regionale ontwikkelings initiatieven vanuit EU Brussel ter stimulering van samenwerking regionale overheid en bedrijfsleven

Adsom hanteert op het terrein van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, kwaliteit, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en honorering de gedragsregels van de ROA en OAWS. Bovengenoemde testimonials zijn met toestemming van cliënten en opdrachtgevers geplaatst.

Adsom is lid en maakt deel uit van  diverse netwerkorganisaties en werkt samen met diverse collega’s in het land.

UA-39505741-1