BREIN ALS BASIS

Nooit eerder gaf de wereld zoveel geld uit aan wapens om te vernietigen. Door de toename van het aantal conflicten is de stijging van wereldwijde uitgaven nu het grootst in 25 jaar. Hoe kunnen we omgaan met deze persistente vraagstukken die het hart raken van onze samenleving, bedrijven en instellingen en die nu vaak blijven liggen en organisaties soms decennia plagen? Denk aan gebrekkige samenwerking tussen medisch specialisten of aan de interne gerichtheid en verkokering van overheid en bureaucratie.

Hoe kan dat zonder schaarste aan veranderaars in plaats van te wachten op een centraal veranderteam die met sanctionering van de top iedereen mee moet krijgen. Het lijkt wenselijker dat mensen in hun eigen werk/leefomgeving hier meer gestalte aan geven, gevraagd  of ongevraagd.

Hoe kunnen we veranderingen vormgeven waarbij je tegelijk leert dat voortaan meer op eigen kracht te doen? Hoe zouden we veranderingen nu juist in vijandige omgevingen kunnen bewerkstelligen; organisaties waarbinnen vernieuwing wel gewenst wordt, maar waar men die zelf continu in de weg staat?

Veranderen, professionaliseren en onderzoeken

Breincentraal leren is actueler dan ooit. Er ligt genoeg om uit te zoeken. Je leert de situatie of problematiek pas goed kennen door ermee aan de slag te gaan. Je wordt ook beter  in de praktijk door kennis te lenen, te delen en te gebruiken. Hoe meer inzichten je vergaart, hoe meer je ziet. Hoe meer mogelijkheden je kent, hoe meer je kunt. Kortom het lijkt daarom wenselijk om veranderen, professionaliseren en onderzoek te koppelen. Ze versterken elkaar. Je slaat drie vliegen in een klap, Je mag als veranderaar dan niet klagen.

De ontwikkeling van elke organisatie die haar bestaansrisico’s overleeft  kent verschillende fasen. Daarbij kan een weerbarstige  omgeving gekenmerkt worden door fixaties. Goed  presterende organisaties onderscheiden zich door slagkracht en  flexibiliteit. Bij Adsom staat de verbinding tussen strategie en persoonlijke ontwikkeling en organisatieresultaten centraal. Je kunt  alleen doelen bereiken als je het doel dat je nastreeft goed kunt formuleren, over de goede motivatie beschikt en de juiste vaardigheden hebt ontwikkeld.

Als strategisch HRD partner werken wij  aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Herkent u ambitie voor verandering ? Maak een afspraak voor een informatief gesprek.

Bert van den Bogaard

Managing Partner Adsom

UA-39505741-1