DE KRACHT VAN GRIJS

Wat kunnen we op werkgebied verwachten nu het eerste half jaar al een stempel op de arbeidsmarkt zet?

Drie grote trends :

Vergrijzing zorgt voor toename van merkbare krapte. Tegemoetkomen aan wensen  zoals flexibiliteit, thuiswerken, ontwikkelingsmogelijkheden. Automatisering, robotisering en ICT zullen verder toenemen. Jonge mensen, geboren na 1980 krijgen het voor het zeggen. Zij domineren de werkvloer. Zingeving en gelijkwaardigheid. 50 plus moet zich aanpassen.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE  

A I wint terrein. Onze werktijd kan nu al wel gemiddeld 30 % slimmer worden gedaan met behulp van automatisering. Vooral analytische taken en communicatie die een belangrijke rol spelen in de spil van ons werk. Algoritmes nemen al een deel van het werk over en gaan je assisteren bij de rest. Deze trend is onomkeerbaar.

ANTICIPEREN

Vitale 67 plussers passen in een trend van doorgaan. Niet alleen vanwege  het personeelstekort klinkt ook daar de roep om langer door te werken. Hoewel veel werknemers verlangen naar hun pensioen, blijken er ook meer dan 200.000 pensioengerechtigden met betaald werk. Dat is ruim een kwart meer dan 10 jaar geleden.

Je ziet dat de samenleving een steeds groter beroep doet op vitale mensen die al met pensioen zouden kunnen maar dan toch liever doorwerken. Omdat  ze kennis en ervaring hebben, het leuk vinden die inzichten door te geven.

MENTALE DRUK

De uitdagingen waar organisaties voor staan zijn nieuw en tegelijk eeuwenoud. Is het lastig om leiding te geven aan een netwerkorganisatie waar het nieuwe werken wordt ingevoerd ? Nomadische leiders doen het al eeuwenlang. Als je weet hoe je verschillende stammen samenvoegt  weet je al genoeg.

Het begrijpen en sturen van jezelf in relatie tot werk krijgt een steeds groter gewicht. Ons vermogen om  telkens weer met al die nieuwe uitdagingen om te gaan is bij uitstek gediend bij de kracht van grijs, vitale senioren. Zij  brengen inzicht mee, kennen de kortste route naar de kern om de complexiteit van nieuwe spelregels te onderzoeken, te duiden en te herijken.

Wilt u ook leren van wat we al wisten? Neem contact op met Bert van den Bogaard voor een vrijblijvende kennismaking.

UA-39505741-1