Academy

Het  trainingsprogramma is divers en de workshops  zijn gericht op thema’s als:

De trainingen en workshops worden gegeven door excellente deskundigen, trainers en coaches met een hoog praktisch gehalte en toegespitst op de dagelijkse praktijk.

Programma’s  Q3 2019:

LEIDERSCHAP & MANAGEMENT VERBETER  JEZELF  EN DE ORGANISATIE (zie ook http://adsom.nl/workshop-training-competentiemanagement-samenwerken-overtuigen-leiding-geven-en-zelfbewust-resultaatgericht-presenteren/ )

Inspirerende meetings voor  team- en organisatieontwikkeling

Onze leergangen zijn innovatief, altijd gericht op gedragsverandering en het in de praktijk brengen van nieuwe kennis en inzichten. Wij onderzoeken voortdurend wat onze bijdrage en interventies opleveren zodat we blijven inzetten op aantoonbare effectieve methoden.

IN  3 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOL ONTWIKKELTRAJECT: van ZELFINZICHT/TEAMINZICHT via ZELF-MANAGEMENT/COACHEN  tot ZELFREALISATIE/LEIDING GEVEN AAN VERANDERING.

KOM IN  Contact  MET PROFESSIONALS EN ONTWIKKEL GEDRAG WAARMEE JE VERDER KOMT.

Data : 2 september,7 oktober, 4 november, 2 december 2019.

MASTERCLASS STRATEGIE & BELEID

Als je niet weet waar je naar toe wilt, zul je er ook nooit komen “.

Deze parafrase op een uitspraak van de Cheshire cat uit Alice in Wonderland , geeft de essentie weer van deze masterclass. Strategieontwikkeling is de meest fundamentele Managementactiviteit van een organisatie.

Om te overleven moeten bedrijven, overheden en personen zich voortdurende voorbereiden op de toekomst. Hoe beter zij deze inschatten hoe beter de kans op succes. Uit een recent onderzoek van Korn/Ferry International komt het volgende citaat:
The most common mistake of new executives, according to the4 survey, is failure to establish strategic priorities”.Strategie, zo blijkt hieruit, is een onderwerp dat voldoende aandacht behoeft.

Strategieën  zijn opgebouwd rond doelen. Een goede strategie is onmogelijk vast te stellen zonder doelen. Het formuleren van doelen op managementniveau is echter geen sinecure. De diversiteit van  organisaties maakt het lastig om een  “overall “ strategische methodologie te ontwikkelen. Het is van groot belang dat de organisatie-strategieën die gevolgd worden, naadloos aansluiten bij de mogelijkheden en kansen van een bedrijf.

En wat bepaald nu dat de ene organisatie-strategie zoveel beter is dan de andere ? Hoe zorgt  zij ervoor dat dit verschil optimaal wordt benut ?De Masterclass Strategie & Beleid geeft studenten, handvatten en denkrichtingen over ondernemingsstrategie, strategieformulering, en beleidsvorming.De nadruk ligt op multi disciplinaire analyses en besluitvorming om de optimale oplossing van het ondernemingsvraagstuk  te kunnen ontwikkelen.

Neem contact op voor aanvullende informatie en/of workshopdatums.

UA-39505741-1