Loopbaancoaching, outplacement, bemiddeling

Bij gedwongen of vrijwillige verandering van werk. Arbeidsmobiliteit en beëindiging van het arbeidscontract vereisen grote zorgvuldigheid. Voor uw werknemer wordt een strikt individuele route uitgezet die leidt tot een hoge succesratio bij het vinden van een nieuwe passende functie elders, die voldoening geeft.

Loopbaanadvies en begeleiding van werkgever en werknemer. In conflict situaties treedt Adsom op als mediator: immers voorkomt dit langdurige afvloeiingsprocessen, strijd en geld.

Werken neemt een belangrijke plaats in ons leven. We hebben sociale contacten op het werk. We ontlenen status aan werk. Niet zo vreemd dus, dat een conflict op het werk zoveel impact heeft. Wie een conflict heeft op het werk, heeft daar vrijwel dagelijks last van. Dat geldt voor allen die bij het conflict betrokken zijn. Niet voor niets is een arbeidsconflict vaak de aanleiding voor ziekmelding. En in sommige gevallen zelfs voor burnout of WIA. Gevolg voor de organisatie is een verminderde productie. Voor de conflicthebbers veel stress.

Reden genoeg om een arbeidsconflict snel op te lossen. Liefst al in het beginstadium. Adsom helpt de conflictpartijen om de communicatie weer tot stand te brengen en de eigen bijdrage aan het conflict in te zien. Daaruit ontstaan oplossingen voor het conflict en bodem voor een nieuwe toekomst.

Outplacement wordt aangeboden in geval van:

  • een onoplosbaar arbeidsconflict
  • reorganisatie
  • vastlopen in je carrière

Het individuele traject

Een outplacementtraject bij Adsom is maatwerk. Immers zijn situaties verschillend maar vooral ook individuen, talenten en ambities verschillend. Het traject bestaat uit verschillende fasen waarbij  mede eigenaarschap en verantwoordelijkheid genomen wordt door Adsom. Het is hard werken aan je toekomst: verwerking (R.E.T.) , zelf- ontwikkel onderzoek, heroriëntatie op werk, sollicitatie training, proactieve markt benadering, selectie- en arbeidsovereenkomst voorwaarden begeleiding.

Met name voor 45/50+ heeft Adsom een programma met succesvol trackrecord. Lees meer op testimonials en neem contact op voor een persoonlijk vertrouwelijk vrijblijvend gesprek.

Het verwerken van emoties gepaard gaande met de situatie die leiden tot al of niet gedwongen verandering in loopbaan kan heel heftig zijn. Alvorens naar de markt te gaan dient hiermee heel zorgvuldig omgegaan te worden opdat de “ballast” verwerkt is en professionals in stelling worden gebracht gericht op de verwezenlijking van het persoonlijke doel.R(ationele)E(motivieve)T(herapie) is veelal het vertrek punt en is voor iedere individu anders.

Mobiliteitscentrum voor werkgevers

Adsom  maakt werk van mobiliteit en ondersteunt uw organisatie , de afdeling P&O/HRM en uw medewerkers in het stimuleren van mobiliteit. Inrichting van het mobiliteitscentrum voor uw organisatie, implementatie en uitvoering van gerichte mobiliteitsplannen toegespitst op het correct en vloeiend dienen van beider belangen tegen minimale kosten: downsizing met behoud van DNA en begeleiding naar nieuw werk!

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

UA-39505741-1