Verander management

Het succesvol invoeren van grote veranderingen vraagt om expertise.

Verandermanagement
Nieuwe werkprocessen, een andere strategie of dienstverlening stuiten vaak op weerstand. Ze kunnen niet zomaar van bovenaf worden opgelegd. Een heldere koers, een inspirerende stuurman, transparantie en het creëren van draagvlak zijn van belang bij een duurzame verandering in de bedrijfsvoering.

Onder invloed van allerlei economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn organisaties op zoek naar nieuwe inrichtingsmodellen, besturingsfilosofieën en samenwerkingsvormen. Er bestaan twee benaderingswijzen bij het beheer van veranderingen: het ontwerpmodel en het ontwikkelmodel.

Bij het  “ontwerpmodel” tracht men vooraf zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen welke procedures en werkinstructies nodig zijn. Dit model gaat gepaard aan een grote controlebehoefte.

Het “ontwikkelmodel” gaat uit van de inventiviteit van mensen en de flexibiliteit van de onderneming. Er is consensus over de ideale eindsituatie, maar men bepaalt in de praktijk welke procedures en werkinstructies in de praktijk nodig zijn om tot deze situatie te komen. Het ontwikkelmodel is meestal decentraal en maakt gebruik van netwerken (virtuele organisatiestructuren). Niet controle maar vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheidsgevoel staan centraal.

 

UA-39505741-1