Ontwikkelen en ondernemen

Adsom ondersteunt bedrijven en instellingen die zich met strategie en bedrijfskunde richten op verbetering van hun bestaansgrond en die daarbij rekening moeten houden met een aantal dominante  factoren en op de relatie tussen doelen, middelen en de manieren waarop de middelen worden toegepast om de gestelde doelen te bereiken. Daarbij moet steeds rekening worden gehouden met de factoren beschikbare ruimte, tijd en frictie.

Een kenmerk van ondernemers is dat zij altijd tijd tekort hebben om al hun plannen te verwezenlijken. Het is zonde dat daardoor een flink aantal innovatieve ideeën en kansen op business development blijven liggen. Strategie ontwikkeling en Scenarioplanning.  Onzekerheden, risico’s en kansen in kaart brengen van complexe veranderingsprocessen helpt structuur te brengen. Co-creatie,  investeren in mensen, sociale innovatie, nieuw leiderschap, het nieuwe werken.

Bedrijfskunde is in vergelijking met de krijgskunde een nog jonge wetenschap.
“Terwijl Sun Tsu al 2400 jaar geleden belangrijke militaire management-doctrines wist te formuleren, duurde  het meer dan 2000 jaar voordat Fayol een wetenschappelijke verhandeling publiceerde ( Prevoir, Organiser, Commander et Controller) waarbij de onderliggende inzichten thans  aan de basis staan van het hedendaagse strategisch denken en handelen”.

Strategie ontwerpen is en blijft een lastige taak voor elke manager.Onze Adsom kerncompetenties zijn project- en programma-management, verander- en organisatiekunde. “Parallellen met krijgskunde  tonen rijke bronnen over het ondernemingsbeleid vanwege het tactisch en efficient gebruik van de middelen die ter beschikking staan. Ook de omstandigheden van een dwingende omgeving en presteren onder hoge druk zijn vergelijkbaar”.

Ondernemen is in. Dit verklaart ook het vitale verschijnsel van start-ups, buy-outs en buy-ins, de samenwerkingslust en de overnamestrategieën.  De BV Nederland kent veel stevig gevestigde familiebedrijven. Wij maken er de familiestatuten voor maar ondersteunen ook de beursgang.

Door onze brede multidisciplinaire aanpak kijken we anders tegen onze opgaven aan en zijn we beter in staat onze kennis en ervaring op een productieve manier in te zetten.

UA-39505741-1