PERSPECTIEF 2024

Als er in de organisatie problemen zijn, wil dat vaak zeggen dat men niet effectief is. Het nieuwe jaar vormt dan met regelmaat een prikkel voor een herbezinning op beleid en uitvoering. Wanneer doe je het als bestuurder of manager eigenlijk goed?  Vanuit de architectuur kent men het begrip : ‘ Form follows function’, zoals  de vorm van een gebouw zo moet de structuur, de uitvoering en moraal van het werk naadloos in een organisatie volgen.  Stel opnieuw vast wat de aard van het werk is en structureer het opnieuw als  onderscheidende factor.

In ons laatste blog ging het over signalen die de organisatie kunnen ontwrichten, signalen die de mentale fitheid kunnen belasten, ziek zijn en uitval op de werkplek veroorzaken, kortom signalen die je niet zou mogen negeren.

In dit blog, opnieuw enkele voorbeelden, herken ze en pak aan:

  • Autonomiebewaking ! : ontwijken van druk van anderen als zelfbescherming waarin iedereen elkaars handelingen tracht te beïnvloeden.
  • De code!:  Zo hoort het hier. Er zijn verhalen over normen van omgang. Ze ontstaan en gedrag van collega’s wordt hieraan getoetst.
  • Op je hoede zijn ! : in het interne spel geef je je kaarten niet bloot, is men achterdochtig over verborgen agenda’s. Er is geen intern leiderschap.
  • Prikkelen! : vuurtje stoken op de goede plekken in plaats van sussen of consensus begeleiden.
  • Racisme! : men beschouwt lokalen veelal als medewerkers waar je beperkt wat aan hebt.
  • Non-confrontatiegedrag! : het langs elkaar heen werken. Men kaart niets aan, laat de spanningen  voortleven.

Doorbraken vinden veelal plaats als we samen met onze klanten in dialoog kijken naar de paradigma’s die hun huidige grenzen bepalen. Heel ontwrichtend. Het bewustwordingsproces dat met ons in gang wordt gezet, genereert meer verandering van binnenuit dan wie dan ook van buitenaf kan veroorzaken. 

Meer over perspectief  2024 en nieuwe dimensies?  Doorbraakprocessen op de werkvloer ?

Neem tijd voor een ontmoeting en bel of mail voor een informatief gesprek.

UA-39505741-1