Werkgevers (incluis onze overheid) zijn er nog niet zo goed in om de duurzame inzetbaarheid van zijn werknemers te vergroten

“Binnen een vitale overheid die blijft opleiden, is de mobiliteit groot. Maar onze overheid is er niet zo goed in om de duurzame inzetbaarheid van zijn werknemers te vergroten” aldus bijzonder hoogleraar Tinka van Vuuren in Binnenlands Bestuur. http://bit.ly/1oj7fTt

 
Employability.Weinig werkgevers (ook binnen de overheid) vinden het belangrijk dat oudere werknemers doorwerken. Ze nemen maatregelen om die oudere werknemers te ontzien! We noemen dat ontziemaatregelen, zoals het geven van lichtere taken en minder uren werken. Die maatregelen worden onbetaalbaar en zijn niet meer van deze tijd.

 

Ontziemaatregelen zijn gericht op het minder belasten van mensen, terwijl de draagkracht van werknemers juist moet worden vergroot door scholing, mobiliteit en gezondheidsbevordering. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!  http://adsom.nl/verantwoordelijkheid-nemen-arbeidsmobiliteit-en-duurzame-inzetbaarheid/ Werkboek 45+

 

 

UA-39505741-1