LOOPBAANPLANNING

Managers met een lange termijn visie denken na over hun functie en verantwoordelijkheden. Dat valt veelal samen met ouder worden waarbij herzien van status en betrokken willen blijven aan de orde komen. Dan is demotie of verandering van functie de sleutel voor loopbaanplanning waarbij een nieuwe werk-privé-balans wordt bereikt door seniore managers met minder stress en meer voldoening.

Dynamisch HR beleid kan hierbij helpen door uitkomsten van functioneringsgesprekken tijdig  te koppelen aan interne loopbaanplanning waarbij wordt geanticipeerd op employability, ongewenste uitval, personeelsverloop, het vervangingsvraagstuk en werkgeluk.

NIET IEDEREEN WIL OP TOPNIVEAU BLIJVEN WERKEN

Bedrijven willen productieve mensen in principe best langer aan boord houden met toe- en afnemende verantwoordelijkheden maar weten nog niet altijd hoe. Uit recentelijk onderzoek van Studietube /Monitor 2022  blijkt dat bijna 40% van de onderzochte organisaties wel nadenkt maar de balans tussen  hoeveelheid taken en  personele bezetting nog niet heeft gevonden. Hoewel  demotie gepaard kan gaan met minder salaris is daarvan in het pensioen weinig  te merken omdat dit grotendeels al is opgebouwd.

Externen inzetten in het kader van de  “flexibele schil” gebeurd volop maar het probleem is dat die vaak eerst nog moeten worden  ingewerkt door vaste krachten, wat weer extra werkdruk geeft. Nadeel is  dat waar ingehuurd personeel werkt, de teamcultuur eraan onder door kan  gaan, externen doen veelal  precies waarvoor ze zijn ingehuurd. Een taai vraagstuk dat beter van binnenuit kan worden opgepakt door een bindende cultuur en  herschikking in het  procesmanagement. Regelmatig plannen en prioriteiten stellen aan de eigen loopbaan, komt deze ontwikkelingen  tegemoet.

KOERSPLAN ORGANISATIE

Ondanks leermogelijkheden en budgetten valt op dat meer dan de helft van de onderzochte organisaties die middelen nog maar weinig gebruiken. Zo wordt het potentieel niet goed benut. Het is februari 2023. Overal in de natuur wordt er tijdig gesnoeid om vitale scheuten kans te geven. Zo wil  employability nieuwe verantwoordelijkheid nemen voor het sturen van vitale veranderingen in de eigen loopbaan. De organisatie kan daar zelf groot voordeel aan hebben.

Interesse om over 60 % onbenut potentieel in gesprek te gaan? Reageer voor een afspraak.

UA-39505741-1