EMPLOYER BRANDING STRATEGIE

Overheid en bedrijfsleven  kampen in aanhoudende mate met onvervulde vacatures, ziekteverzuim en personeelsverloop. Tijd voor een nadere analyse van enkele prangende vraagstukken. Representatief onderzoek van Adsom brengt aan het licht wat de huidige generatie werknemers nu van belang vindt van goed werkgeverschap.

Naast een goede inkomensontwikkeling  gaat het bij werk om het helpen sturen met specifiek Persoonlijke – en Loopbaan ontwikkelings plannen. Deze POP- en LOP onderwerpen horen thuis op de jaarlijks terugkerende menukaart bij functionerings- en beoordelingsgesprekken. Er zijn grote aandachts-verschillen vastgesteld per bedrijfstak. Werkgevers zullen meer facilitaire praktische mogelijkheden moeten bieden om aantrekkelijk te worden en te blijven. HR.-Managers en ondergeschikten werken daarbij samen aan de ontwikkeling van een duurzame loopbaan. Oprechte aandacht, die de ontwikkeling van een carrière mogelijk maakt, staat nog niet overal  hoog in het vaandel.

VIJFTIG PLUS.

Afstemming op veranwoordelijkheid in een gevorderde fase van de Loopbaan krijgt meer aandacht.  Net als goed slapen en goed leven draagt werken bij aan duurzaam levensgeluk. Daarbij zijn promotie en demotie polen op dezelfde as. Goed werkgeverschap betekent voor velen dat de werkgever een structuur bevordert waarbij employability van seniore werknemers aangemoedigd wordt. Tijdig terugschakelen in goed overleg en mogelijk  in een minder zware functie, voorkomt vacatures. Dit hoeft lang niet altijd gepaard te gaan met inkomensverlies en/of van het pensioenniveau. Bespreek eens welke levensloopregeling het best past uw eigen situatie.    

Door  informatieprocessen en functie-eisen anders te ordenen, vinden er in toenemende  werkplekken verschuivingen van verantwoordelijkheden plaats  waarbij, zoals o.m. blijkt in de medische- en  zorg-wereld, besluitvorming anders, vooral slimmer wordt geregeld. Minder hoogopgeleide  medewerkers nemen zonder meer risico, in toenemende mate, juiste beslissingen.

VERTROUWENSPERSOON.

De intrede van de vertrouwens persoon is een wettelijk feit. Het zet een rem op ongewenst gedrag en voorkomt ongewenst personeelsverloop. Het is onvermijdelijk dat vroeg of laat op het werk ondanks Employer Branding Strategie er toch vacatures ontstaan. Een  risicoscan moet lijden tot  tijdige en juiste vacaturemelding.

Interesse om over Employer Branding Strategie in gesprek te  gaan ? Reageer dan voor een afspraak.

UA-39505741-1