De Europese Commissie heeft 1,8 miljoen euro vrijgemaakt om ontslagen werknemers

Op 25 november j.l. sloot de inschrijvingsdatum voor de subsidie uit het EGF (o.a. voor ontslag) en ESF (sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid)

De Europese Commissie heeft 1,8 miljoen euro vrijgemaakt om ontslagen winkelpersoneel uit Overijssel en Drenthe aan nieuw werk te helpen. Het geld is bedoeld voor 800 mensen die hun baan verloren door de faillissementen van Aktiesport, Dolcis, Manfield, Perry Sport, Scapino en V&D alsook ontwikkelingen bij Imtech.

De ontslagen werknemers kunnen met het fondsgeld geadviseerd en geschoold worden. Ook kunnen ze cursussen en leertrajecten volgen en aanspraak maken op startsubsidies voor nieuwe ondernemers.

Deze gelden zijn er niet alleen voor grotere organisaties, gemeenten en overheden die daar volop gebruik van maken maar ook voor u ondernemers, mkb, werkgevers en werknemers!! Wij ondersteunen u niet in de plannen en de  uitvoering maar desgewenst al bij het formuleren en indienen van de aanvraag!!!
We ondersteunen uw organisatie o.a. met:- de subsidie aanvraag;

– de functioneel ontwikkeling van uw medewerkers

– de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van senioren;

– het onderzoek naar werkbelasting

– leidinggevenden ondersteunen en ontwikkelen

– het creëren van de juiste cultuur waarbij aandacht voor verbeteringen vanzelfsprekend is.

– inrichten van een beleid en visie rondom leefstijl en persoonlijke ontwikkeling en het creëren van een cultuur rondom deze thema’s in de organisatie.

– inzetten van een professionaliseringstraject gericht op het vakmanschap van de medewerkers en leidinggevende

– re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers

– en andere thema’s als het gaat om “werk” en “werkgelegenheid”

In anticipatie op uw plannen, begrotingen, mogelijkheden, etc. in 2017 en eerder genoemde fondsen gaan wij graag met u ter voorbereiding het dialoog aan!

Tags:

UA-39505741-1