MKB en de industriële Ergonomie – 2020

Voortgaande automatisering, informatisering, robotisering, van eens in de zoveel jaar reorganiseren naar stelselmatig herorganiseren, organisatie wendbaarheid, disruptie en impact op werkgelegenheid etc. etc. Ontwikkelingen die in een steeds vaker snelle veranderende maatschappij in toenemende mate aan de orde komen en tot vraagstukken leiden.

Deze vraagstukken worden gekenmerkt door complexiteit: veel factoren en veel actoren.Het vertrouwde repertoire schiet te kort. Als de organisatie gezond is , wil je ambitieuze opgaven niet laten schieten. Daar schept uw organisatie meerwaarde.

bedrijfsontwikkeling-robotisering-2020Hoe bereidt u uw organisatie voor op 2020 en hoe pakt u het aan !?

Deze bijeenkomst is een must voor managers, bedrijfsleiders en ondernemers die willen spiegelen en sparren over bovenstaande thema’s  en de dynamiek vanuit de eigen impliciete kracht.

Praat op 26 januari 2017 mee en weet  wat u in huis moet hebben voor het succesvol  voorbereiden op de toekomst.

 

AGENDA bijeenkomst 26 Januari 2017

Inloop   : 12.00 uur.

Thema’s:

Adsom, bureau voor Strategisch & Operationeel Management : “Met slimme bedrijfsvoering naar 2020” 

Ergonomeijs, bureau Ergonomie & Arboadviezen: “Meer ergonomie op werkplekken 2020:

  • Automatiseren/robotiseren
  • Veiligheidsaspecten

Paneldiscussie met deelnemers, conclusies

Sluiting  : 14.00 uur

Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden.

Aanmelden: tot 22 januari 2017

ADSOM   “vertrouwd adres voor organisatie – en management – ontwikkeling, ondersteuning, duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie & talent ontwikkeling, interne/externe mobiliteit .
Adsom hanteert op het terrein van kwaliteit en honorering de gedragscodes van Nip, Vip, Roa en Oaws

Tags:

UA-39505741-1