Optimaliseer uw bedrijf in tijden van crisis: waarde creatie

Veel ondernemers denken dat meer omzet gelijk is “aan het meer waard worden van de organisatie”. Omzet en zo ook winst is zeker een kengetal voor de waarde bepaling. Er zijn echter meerdere factoren die de waarde van uw organisatie bepalen en wel in sterke mate het menselijk kapitaal. Waardering is namelijk afhankelijk van hoe slim uw bedrijf is ingericht en of er optimaal gebruik wordt gemaakt van de operationele en financiële hefbomen van het bedrijfsmodel alsook de inzet en kwaliteit van mens en talent. En ook in slechte tijden zijn hier vaak nog verbeteringen mogelijk die direct effect hebben op de omzet, winstgevendheid en dus waarde van het bedrijf.

Ondernemers zijn voortdurend gericht op groei en kansen in de markt en minder ingesteld op het operationeel optimaliseren van de organisatie dan wel het ontwikkelen van het menselijk kapitaal. Daarom is het noodzakelijk om structureel naar het bedrijfsmodel te kijken en verbeteringen door te voeren alsook te blijven investeren in talent en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Diverse aspecten binnen de verscheidene management disciplines behoeven daartoe de aandacht. Investeren in menselijk kapitaal verdient zich vele malen terug op de middel en langere termijn terwijl het laten afvloeien van personeel veelal een korte termijn oplossing is en leidt tot kennis verlies. Organisatie optimalisatie, proces optimalisatie, marktwerking en HRM zijn o.a. bepalende key succesfactoren. Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen door continue aandacht voor eerder genoemde managementdisciplines, transparantie van strategie en beleid, het creëren van draagvlak door de gehele organisatie en doorontwikkeling van talent en medewerkers zorgen voor een beter presterende organisatie en derhalve meer waarde. Verbeter stappen moeten nu gezet worden om vervolgens hefboomeffecten op te leveren bij herstel en groei. Verbeteringsinvesteringen gaan voor de baten uit.

Neem contact op met Adsom en informeer naar de bedrijfs optimalisatie Quickscan. Met een gedegen trackrecord aan successen helpt Adsom u en uw organisatie door deze moeilijke tijden.

UA-39505741-1