Toenemende werkzoekenden versus schaarste Talentvolle arbeidskrachten

HR-afdelingen gaan in de nabije toekomst steeds meer taken uitbesteden aan externe partijen.Dat zijn de belangrijkste conclusies van de whitepaper HRin Nederland:focus op talentmanagement (bron P&O actueel)

Arbeidskrachten worden schaars, en zeker het vinden van talenten wordt steeds lastiger. Daarnaast realiseert HR zich dat het verschil met concurrenten alleen nog maar te maken valt met mensen. Daarom móet er geïnvesteerd worden in werknemers en hun competenties. Het vervelende is dat HR zich dit realiseert, maar er geen tijd voor heeft o.a. door de dagelijkse administratieve processen.’

Het gaat dus om wat echt belangrijk is: mensen en ontwikkelen. Men wil de tijdspiramide omdraaien: meer tijd kwijt aan mensen en minder aan processen.’
HR-managers onderkennen volgens de whitepaper de noodzaak dat het werven en behouden van hooggekwalificeerde medewerkers moet worden beschouwd als één van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste doelstelling van een organisatie. Investeren dus in mens/medewerkers.

Adsom focust op ondersteuning van uw afdeling P&O /HR, arbeidsinrichting, HNW 2.0/3.0 en arbeidsmobiliteit. Adsom ondersteunt de ontwikkeling van HR beleid, cultuurveranderingstrajecten, assessments en beloningssystemen. Steeds meer organisaties besteden meer aandacht aan HR inrichting, talent- en persoonlijke ontwikkeling van hun managers en medewerkers. Adsom beschikt over het instrumentarium teneinde medewerkers te laten excelleren binnen de functie die men bekleedt dan wel interne of externe arbeidsmobiliteit.Het functie gerelateerde- dan wel persoonlijk ontwikkel assesment traject en de (functionele maatwerk)verdiepingstraining dienen deze doelen. Mediation/ Outplacement / Externe loopbaanbegeleiding. Bij gedwongen of vrijwillige verandering van werk. Mobiliteit en beëindiging van het arbeidscontract vereisen grote zorgvuldigheid. Voor uw werknemer wordt een strikt individuele route uitgezet die leidt tot een hoge succesratio bij het vinden van een nieuwe passende functie elders, die voldoening geeft. Executive search voor Management & Specialisten – alle branches. Adsom kent de functieniveaus, in de industrie, zakelijke dienstverlening, de zorg- en de publieke sector.

Voor informatie of intake, neem contact op met Adsom.

UA-39505741-1