Het zijn economisch zware tijden!Samen de schouders eronder: arbeids mobiliteit en arbeids vitaliteit

Het zijn economisch zware tijden. Dagelijks worden we daarover bericht. De berichtgeving wordt gedomineerd door dreigende ontslagen en inkrimpende organisaties. Samen de schouders eronder zetten is belangrijker dan ooit om goed te blijven presteren.

Risico management en mobiliteit beheersen de agenda. En doet het dat niet dan is het hoog tijd daar nu aandacht aan te besteden.Daarbij gaat het om het vraagstuk met hetzelfde meer of voor hetzelfde met minder?

Dit vraagt om arbeidsvitaliteit: werkinzet en gedrag, efficiency en effectiviteit, interne en externe mobiliteit. Hoe zit het met de prestatie en de loyaliteit gedurende verandering processen ingegeven door externe dwingende omstandigheden? Komt deze voort uit betrokkenheid of onzekerheid (voor verlies van banen). Worden medewerkers ontevreden over de manier waarop de organisatie omgaat met vertrekkende collega’s? Wat zijn de effecten en hoe gaat men als management en personeel hier mee om? Onzekerheid, schuldgevoelens, stress, oplopende werkdruk, demotivatie, etc.

Dit zijn gevoelige onderwerpen die doortastendheid en discretie vereisen. Organisaties moeten goed weten hoe hiermee om te gaan teneinde de negatieve mogelijke gevolgen te voorkomen en om te zetten in positieve effecten.

Hoe , wie en maken het  verschil voor de nabije toekomst in de organisatie? Welke ontwikkelingen en welke rol spelen management en medewerkers en hoe verloopt de communicatie omtrent deze processen?

Sociale innovatiekracht kan het grote verschil zijn: informatie, communicatie, transparantie, personele en functionele ontwikkeling, talentontwikkeling en interne en externe mobiliteit zijn onder meer de tools die het verschil kunnen maken.

 

UA-39505741-1