Arbeidsvitaliteit

Ondanks licht economisch herstel wordt de berichtgeving nog te vaak gedomineerd door sluitingen en ontslagen. Risico management en mobiliteit beheersen de agenda. En doet het dat niet dan is het hoog tijd daar nu aandacht aan te besteden.Daarbij gaat het om het vraagstuk “met hetzelfde meer of voor hetzelfde met minder“?

Employability.Dit vraagt om arbeidsvitaliteit: werkinzet en gedrag, efficiency en effectiviteit, interne- en externe mobiliteit. En…hoe zit het met de prestatie en de loyaliteit gedurende verandering processen ingegeven door externe dwingende omstandigheden? Komt deze voort uit betrokkenheid of onzekerheid (voor verlies van banen). Worden medewerkers ontevreden over de manier waarop de organisatie omgaat met vertrekkende collega’s? Wat zijn de effecten en hoe gaat men als management en personeel hier mee om?

Onzekerheid, schuldgevoelens, stress, oplopende werkdruk, demotivatie, etc. Dit zijn gevoelige onderwerpen die doortastendheid en discretie vereisen. Wij helpen organisaties hoe hiermee om te gaan teneinde de negatieve mogelijke gevolgen te voorkomen en om te zetten in positieve effecten.

UA-39505741-1