Archive | Counseling en outplacement

Onderscheidend curriculum vitae

Een traditioneel Curriculum Vitae zegt te vaak onvoldoende over de kandidaat.Het gemiddelde cv is niet meer en niet minder dan een standaard opsomming van gegevens. De bijbehorende motivatiebrief  is in het algemeen te veel gericht op de ontvanger en zegt de inhoud te weinig over de drive, de dromen en talenten van een kandidaat…veelal omdat men […]

Leave a comment Continue Reading →

Het oplossen van situationele arbeidsongeschiktheid

Jaarlijks zijn er ongeveer 70.000 tot 120.000 ziekmeldingen die voortkomen uit conflicten op de werkplek: we noemen dat vaak ook situationele arbeidsongeschiktheid. ‘Genezing’ van deze arbeidsongeschiktheid betekent niet alleen tijdelijke rust door afwezigheid voor herstel van (mogelijk ook fysieke) klachten, vrijstelling van werk en volgens protocol her-instroming o.b.v. een plan van aanpak ref arbodienst/bedrijfsarts/HR,  maar […]

Leave a comment Continue Reading →

Talent is niet genoeg!!!

Het is fascinerend dat talent al op jonge leeftijd is meegegeven. Niet alleen aan  Max Verstappen en Dafne Schippers, maar ieder individu heeft talenten. Door het verkrijgen van inzicht, het vaststellen van doelen, door consistente ontwikkeling en training en een beroep op drijfveer brengt u regie en controle in uw carrière. Het resultaat vloeit voort […]

Leave a comment Continue Reading →

AANTAL VASTE BANEN BLIJFT DALEN!

Bijna dagelijks gaat het over verlies van werkgelegenheid en regelmatig  over pijnlijke massa-ontslagen.  De problemen waarin organisatie zich bevinden zijn in onze perceptie niet alleen het gevolg van economische neergang maar van hun eigen slechte bedrijfsvoering  bij een veranderende marktwerking. Als sollicitant  is het niet realistisch te denken dat je eenvoudig elders weer aan de […]

Leave a comment Continue Reading →

Arbeidsvitaliteit

Ondanks licht economisch herstel wordt de berichtgeving nog te vaak gedomineerd door sluitingen en ontslagen. Risico management en mobiliteit beheersen de agenda. En doet het dat niet dan is het hoog tijd daar nu aandacht aan te besteden.Daarbij gaat het om het vraagstuk “met hetzelfde meer of voor hetzelfde met minder“? Dit vraagt om arbeidsvitaliteit: werkinzet […]

Leave a comment Continue Reading →

Werkgevers (incluis onze overheid) zijn er nog niet zo goed in om de duurzame inzetbaarheid van zijn werknemers te vergroten

“Binnen een vitale overheid die blijft opleiden, is de mobiliteit groot. Maar onze overheid is er niet zo goed in om de duurzame inzetbaarheid van zijn werknemers te vergroten” aldus bijzonder hoogleraar Tinka van Vuuren in Binnenlands Bestuur. http://bit.ly/1oj7fTt   Weinig werkgevers (ook binnen de overheid) vinden het belangrijk dat oudere werknemers doorwerken. Ze nemen […]

Leave a comment Continue Reading →

Strategisch denken en handelen in 2016

Voor velen is de jaarwisseling geen pretje geworden. Duizenden werknemers verliezen hun zekerheid en werk. Voor velen staan de financiën onder druk. Het slot van de crisis nekt alsnog een serie organisaties. Door vermoeidheid van de financiers en de top werd het herstel niet gehaald. Leveranciers in uiteenlopende ketens van samenwerking blijven nu met onbetaalde […]

Leave a comment Continue Reading →

Wij geloven in het managen van een loopbaan!

Je werkende leven kun je plannen, monitoren en waar nodig bijsturen. Dit laatste gebeurt reeds, soms gedwongen, soms proactief. De ontwikkelingen vereisen echter een grotere zorgvuldigheid bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen die impact hebben. Onze visie is dan ook dat wij geloven in het managen van een loopbaan. Dit proces […]

Leave a comment Continue Reading →

Beschikbare subsidie voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Organisaties kunnen ook het komend jaar een budget aanvraag indienen voor duurzame inzetbaarheid en/of sociale innovatie. Het beschikbare budget is maximaal tienduizend euro. Naast de verhoging van de AOW leeftijd zijn de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt een belangrijke reden om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Op deze manier kunnen werknemers tijdig […]

1 Comment Continue Reading →

Financiële risico taxatie en verzuim

Een zieke en arbeidsongeschikte werknemer binnen uw organisatie leidt tot vragen zoals: • Kan de werknemer zijn werk en of passende arbeid binnen uw organisatie verrichten; • Is er begeleiding nodig naar een andere passende baan buiten de eigen organisatie; • Hoe moet de begeleiding worden vormgegeven; • Moet er afscheid van de werknemer worden […]

Leave a comment Continue Reading →
UA-39505741-1