De Nederlandse beroepsbevolking is onvoldoende voorbereid op de toekomst!!

Om competitief te kunnen blijven, is het noodzakelijk dat Nederland zijn diversiteit van vaardigheden vergroot. De Nederlandse beroepsbevolking is onvoldoende voorbereid op de toekomst, zo blijkt uit het jaarlijks Human Capital Report van het World Economic Forum (WEF). (bron FD)

Hoewel we niet weten hoe de banen van de nabije toekomst eruit gaan zien, dat er sprake zal van een andere en grote diversiteit, is inmiddels wel duidelijk. Een grotere diversiteit betekent derhalve dus ook dat vooral geïnvesteerd moet worden in de doorontwikkeling van vaardigheden. Niet alleen op jonge leeftijd of aan het begin van de carrière maar in alle leeftijdscategorieën. En gezien de huidige arbeidsmarktsituatie en de effecten van recente en huidige ontwikkelingen geldt dat ook vooral ook voor leeftijdsgroepen v.a. 45+.

De verantwoordelijkheid ligt hierbij niet alleen bij de werkgever maar ook bij de werknemer zelf. Deze moet meer ondernemerschap vertonen. Investeren in je toekomst betekent derhalve vaardigheden doorontwikkelen in anticipatie op toekomst. Hiermee wordt de diversiteit vergroot en derhalve ook de inzetbaarheid voor werk dat onderhevig is aan verandering… ook van en voor senioren.

De kennis, talenten en vaardigheden van de oudere werknemer wordt duidelijk niet of onvolledig aangewend. Niet zozeer door gebrek aan werk (er ligt veel werk te doen) maar veeleer door gebrek aan inzicht in kansen, behoeften en mogelijkheden. Werkgevers zijn terughoudend in het aannamebeleid, recruiteringprocessen en de kwaliteit  ervan veelal teleurstellend en werknemers overschatten zichzelf en het kwalificatieproces.

Adsom helpt werkgevers (zowel in bedrijfsleven/industrie, zorg & welzijn als publieke domein) en werknemers (m.n. 45+)  met  de optimale verbinding tussen de huidige/toekomstige behoefte in de markt en de kwaliteit van kennis en vaardigheden van werknemers, nu, morgen en in de toekomst.

Een strategische benadering met een praktische aanpak ter voorbereiding “op de dag van morgen”, zowel voor de organisaties/werkgevers, ondernemers, zpp-ers als voor werknemers, zowel in functie als op zoek naar een baan. Een verantwoordelijkheid die een ieder zal moeten aangaan wil men in regie blijven over toekomstig werk. Adsom ondersteunt en begeleidt met het uitstippelen van de strategische koers en de uitvoering ervan met scenario’s. Wil je niet ingepast worden in het plan van de ander, maak dan nu een vrijblijvende afspraak ter bespreking van je eigen plan en de effectuering!!

Tags:

UA-39505741-1