Ondersteuning en begeleiding professionals in beweging

De ondersteuning en begeleiding die Adsom biedt aan professionals tijdens arbeidsmarktoriëntatie bestaat uit 4 fasen.  Betrokkene professional doorloopt een strikt persoonlijk begeleidingsprogramma:

Eerste fase: Inventarisatie.
Aan de hand van de aandachtsgebieden in het programma wordt gewerkt aan inzicht. Aan de orde komen ontwikkel- en functieprofiel onderzoek. Inzicht verwerving in eigenaarschap van vraagstukken en functioneren in samenhang met output en outcome. Competenties, kansen en bedreigingen / zwakten en krachten.

Tweede fase: Koers en ontwikkeling.
Aan de hand van conclusies uit de rapportages en na acceptatie bevindingen wordt de koers uitgezet voor het effectueren van succesbepalende voorwaarden. Opzet voor een individuele campagne aan de hand van prestatie-indicatoren. Verkenning arbeidsmarkt voor de gewenste en gezochte functie(s). Job crafting persoonlijke gegevens.

Derde fase: Job marketing.
Oefeningen in succesvol presenteren. Voorbereiding / functie analyse / kontakt evaluaties. Uitzetten kandidatuur. Netwerken. Functioneren van benoemingscommissies. Onderhandelen overeenkomsten nieuwe stijl.

Vierde fase: Beslissingen.
Invloed op risico’s, versterken van invloed. Autonomie en beperkingen. Korte- en lange termijn bevoegdheden. Evaluaties ervaringen en regie op ontwikkeling. Job nazorg, gedurende een half jaar na aanvang na nieuw dienstverband.

Meer weten?Neem contact op met Adsom of bel 0613023811

UA-39505741-1