Search results: sociale innovatie

Sociale Innovatie & duurzame inzetbaarheid regeling!!!

Ondernemers, werkgevers, managers en teamleiders moeten ervoor zorgen dat hun personeel gemotiveerd en gezond blijft en kan hiervoor subsidie aanvragen. Deze regeling heeft betrekking tot projecten gericht op sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid. Het is vooral de bedoeling dat bedrijven verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen voor een meer betrokken, gemotiveerder en productiever team waarin […]

Gratis entreekaart Adsom op Beurs duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie!

Komt u ook langs in de Brabanthallen op 4/5/6 november. Adsom verwelkomt  u op stand 5.106. Maak kans op een gratis quickscan door een bezoek aan onze stand!!! • Directies verantwoordelijk voor organisatie/HRM architectuur; • HR-manager en medewerkers die personeelsbeleid ontwikkelen en uitvoeren • Lijnmanagers die ervoor moeten zorgen dat de cultuur van de organisatie […]

Sociale Innovatie!! Succes van innovatie wordt slechts voor 25% bepaald door R&D investeringen en 75% van het succes door factoren op het gebied van mens en organisatie!

Sociale innovatie is een vernieuwing van de wijze waarop het werk in organisaties is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn. Het gaat dus om de vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties wat leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werk plezier en (betere)ontplooiing […]

Innovatie 3.0, slimmer managen, organiseren en werken.

Sociale Innovatie, duurzame arbeidsorganisatie Bij Sociale innovatie gaat het om de vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie. Meer werkplezier en ontplooiing van talenten. Gestructureerde opleidingsprogramma’s zoals sociale innovatie voor MKB subsidieerbaar door fondsen uit Brussel. Lees meer op http://adsom.nl/sociale-innovatie/   

Ambities, Replacement door vergrijzing, Outplacement, Loopbaanontwikkeling, Bedrijfsopvolging

Het ontwikkelen van talent, vaardigheden en functioneel gedrag t.b.v. verbeterde inzetbaarheid en performance wordt steeds meer gezien als een beleidsinstrument binnen organisaties. Ook de werknemers echter heeft hierin de eigen verantwoordelijkheid. Professionele begeleiding helpt om te groeien, zowel intern als extern om vervolgens met hernieuwde kracht van start gaan in nieuwe rollen. Adsom biedt medewerkers […]

MKB en de industriële Ergonomie – 2020

Voortgaande automatisering, informatisering, robotisering, van eens in de zoveel jaar reorganiseren naar stelselmatig herorganiseren, organisatie wendbaarheid, disruptie en impact op werkgelegenheid etc. etc. Ontwikkelingen die in een steeds vaker snelle veranderende maatschappij in toenemende mate aan de orde komen en tot vraagstukken leiden. Deze vraagstukken worden gekenmerkt door complexiteit: veel factoren en veel actoren.Het vertrouwde […]

De Europese Commissie heeft 1,8 miljoen euro vrijgemaakt om ontslagen werknemers

Op 25 november j.l. sloot de inschrijvingsdatum voor de subsidie uit het EGF (o.a. voor ontslag) en ESF (sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid) De Europese Commissie heeft 1,8 miljoen euro vrijgemaakt om ontslagen winkelpersoneel uit Overijssel en Drenthe aan nieuw werk te helpen. Het geld is bedoeld voor 800 mensen die hun baan verloren door de […]

Beschikbare subsidie voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Organisaties kunnen ook het komend jaar een budget aanvraag indienen voor duurzame inzetbaarheid en/of sociale innovatie. Het beschikbare budget is maximaal tienduizend euro. Naast de verhoging van de AOW leeftijd zijn de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt een belangrijke reden om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Op deze manier kunnen werknemers tijdig […]

Adsom ondersteunt en begeleidt professionals en organisaties in de zakelijke-, industriële en publieke sector

Het bureau werd opgericht in 1982 als zelfstandig adviesbureau. De expertise omvat verschillende domeinen. De bureaufilosofie is gebaseerd op een samenhangende benadering van advies en implementatie van gewenste veranderingsprocessen. Strategie ontwikkeling, Scenarioplanning en Uitvoering  De meest fundamentele activiteit van een organisatie en van iedere professional als het gaat om voorbereiding op de toekomst. Door ondernemerschap, […]

2013: wat zijn de plannen in 2013 en hoe geef jij vorm aan je toekomst?

Ook het komende jaar 2013 zal voor velen in het teken staan van verandering, nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Dat kan omdat je dat zelf wilt (ambitie, functie verbetering/promotie, sollicitatie) of wordt veroorzaakt door interne bewegingen (herverdeling van werk, herstructurering, nieuwe functie) of invloeden van buitenaf (economie, re-organisatie, boventalligheid, ontslag). Het omgaan hiermee kan behoorlijk lastig […]

UA-39505741-1