Geen outplacement maar replacement

Outplacement wordt steeds meer gezien als een beleidsinstrument.Professionele begeleiding helpt om conflicten te vermijden en medewerkers te stimuleren deze ervaring te verwerken en aan te wenden om zichzelf te ontwikkelen. Vervolgens kan men met hernieuwde kracht weer van start gaan. Adsom biedt deelnemers begeleiding aan bij alle fasen in het outplacementtraject. Via zelfinzicht, zelfmanagement naar zelf realisatie.Een kritische arbeidsmarkt in tijden van economische krimp stelt hoge eisen aan werknemers, manager en directies. Voorkom frustaties, hoge kosten en onrust. Denk aan het imago van uw onderneming en sociaal beleid, de positieve PR van een ex werknemer. En als werknemer denk na over uw volgende stap in uw carrière ontwikkeling. Adsom begeleidt van werk naar met een hoge succesratio. Van outplacement naar replacement. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking. Of doe de carrière scan en ontvang een eerste gratis feedback!

UA-39505741-1