DURF en CREATIVITEIT

Het is onze ervaringspraktijk dat organisaties die lineair denken en handelen meer kwetsbaar blijken, eerder vastlopen in hun ontwikkeling dan adaptieve en trans-disciplinaire organisaties. Deze moderne organisaties tonen meer innovatiebereidheid  en focus op de toekomst. Durf en creativiteit blijken onmisbare eigenschappen en zelfs  pijnlijke mislukkingen vormen ook de bouwstenen voor onderzoek en ontwikkeling.

KARAKTER.

Wat geldt voor een organisatie, gaat eerst en vooral op voor manager en bestuurder. Het gaat om wijs leiderschap met een brede kijk op de wereld en met kennis van de samenhang tussen verschijnselen en ontwikkelingen. Maak daarom eens een lijstje van relevante eigen gedragingen en beoordeel vervolgens aan de hand van onderstaande criteria:

1.IMPACT

Hoe groot is de kans dat mijn huidige gedrag ook mijn resultaat dichterbij brengt? Gaat empathisch luisteren medewerkers tevredener  maken? Of is het effectiever eerst duidelijk te maken wat verwacht wordt? Maak eens een inschatting van de impact.

2.TRANSITIE

Komt het ervan om het gewenste eigen gedrag toe te passen?  Past het wel bij mijn huidige eigen vaardigheden? En binnen de omgeving waarin ik functioneer? Zijn de mensen te motiveren.om dit zelf ook  te doen ?

3.MEETBAAR

Wanneer je tijdens een verandering  de vingers aan de pols wilt houden moet er gemeten worden. Gedragsverandering is lastig, laat staan meetbaar. Toch werkt het ….bij de transitie van medewerker tot teamleider, van teamleider tot manager, van manager tot directie, van directie tot bestuurder, van bestuurder tot voorzitter raad van commissarissen.

Van zelfinzicht via zelfmanagement naar zelfrealisatie. Management ontwikkeling. Evalueren en bijsturen, technieken eigen maken en door-ontwikkelen, door inzichten en oefening. Karakter en vaardigheden ontwikkel je juist door eerlijk en wetenschappelijk te kijken naar actuele “zwakheden”/verbeter punten.

Meer weten over deze leergang?

Tags:

UA-39505741-1