Toegepaste Veranderkunde & Diversity (de machocultuur in technische bedrijven)

Nu de economie doorzet en u de verantwoordelijkheid  overweegt de zaken in 2018 anders te gaan aanpakken, heeft u beslist iets aan de wijze raad van Kurt Lewin, de vader van de moderne veranderkunde.

Afgelopen week waren wij bezig een plan van aanpak voor verandermanagement voor te bereiden. Een van de namen waar je dan eigenlijk niet omheen kunt is  Kurt Lewin, vader van de moderne veranderkunde. Hij deed pionierswerk op het gebied van groepsgedrag, leiderschap en verandering. Wat is zijn boodschap voor vandaag?

1.De stelling.

Gedrag is niet zozeer een kwestie van nature of nurture, maar van interactie tussen beiden.

Ons gedrag wordt volgens Lewin, bepaald door wie we zijn en door de omgeving. Dit inzicht is nog altijd een van de grondslagen van de sociale psychologie. Hij stelde : B = f (P,E), behaviour is a function of the person and the environment.

2.Krachtenveldtheorie.

Menselijk gedrag is volgens zijn bevinding, wordt vooral gestuurd door de sociale omgeving van de groep waar we onderdeel van zijn. Die groep kun je dan zien als een krachtenveld van drijvende krachten (bijvoorbeeld de wens om te innoveren) en remmende krachten (bijvoorbeeld  de angst voor verlies van werkgelegenheid). Drijvende  krachten toevoegen verhoogt veelal stress. Volgens Lewin is het slimmer om de remmende krachten te verminderen.

3.Veranderen in 3 stappen, ook wel Cats genoemd.

De echte klassieker van Lewin is een verandering in drie fasen te laten verlopen.

Ontdooien, bewegen en weer bevriezen.

  • Ontdooien: Eerst de motivatie creëren om te veranderen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van het krachtenveld.
  • Bewegen: het leren van nieuw gedrag. Mensen vinden dan een nieuw evenwicht tussen drijvende en remmende krachten.
  • Bevriezen: het bestendigen van nieuw gedrag. Uiteindelijk wennen we aan het nieuwe evenwicht.

Afbeeldingsresultaat voor kurt lewin

Zo konden er in de zorg managementlagen worden weggesneden. Die bleken  helemaal niets toe te voegen. Zo hebben  zelfsturende teams zich duidelijk kunnen bewijzen.

Te denken valt ook aan het veranderen van de machocultuur in technische bedrijven waarbij diversity en het vrouwelijk aandeel in de top van de organisatie een meer dan prachtige uitdaging vormen.

Nederlandse bedrijven lopen achter o.a. bij Zweden en laat men in de huidige economische ontwikkeling veel vrouwelijk potentieel van de arbeidsmarkt liggen.

Toegepaste veranderkunde raakt ook het thema diversity en vrouwen in de top van de organisatie van technische bedrijven en de uitdaging van het doorbreken van de machocultuur in o.a. de industrie.

Tags:

UA-39505741-1