2013: wat zijn de plannen in 2013 en hoe geef jij vorm aan je toekomst?

Ook het komende jaar 2013 zal voor velen in het teken staan van verandering, nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.

Dat kan omdat je dat zelf wilt (ambitie, functie verbetering/promotie, sollicitatie) of wordt veroorzaakt door interne bewegingen (herverdeling van werk, herstructurering, nieuwe functie) of invloeden van buitenaf (economie, re-organisatie, boventalligheid, ontslag). Het omgaan hiermee kan behoorlijk lastig zijn. Vooral daar de huidige omstandigheden niet de gemakkelijkste zijn.

Blijven we afwachten en laten we e.e.a. gebeuren of kunnen we zaken op voorhand afdwingen en sturen? Daarbij komt tevens het onderscheidende vermogen aan de orde…immers bent u niet de enige.

Veel gedragingen, gewoonten en overtuigingen zijn ongemerkt vastgeroest en belemmeren (vaak onbewust) de persoonlijke ontwikkeling. De oorzaak van stilstand. Daarenboven is men genegen in  tijden van onzekerheid, verandering uit de weg te gaan. Mede hierdoor worden risico’s gelopen en niet of onvoldoende geanticipeerd, te laat “bewogen” bij (aanstaande) veranderende omstandigheden.Dat geldt ook voor orgnaisatie ontwikkeling: neem verantwoordelijkheid en zet in op duurzame inzetbaarheid.

Wordt 2013 derhalve het jaar dat je je eigen plan maakt of laat je je inpassen het plan van anderen? Kies jij in 2013 bewust en geef jij zelf vorm aan je eigen toekomst? Wat doe jij in 2013 aan zelfinzicht, zelfmanagement en zelfrealisatie?Welke doelen stel jij jezelf en welk scenario heb je om dit te bereiken?

Hoe neem je verantwoordelijkeheid en zet je in op duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie?

Adsom wenst je voor het komende jaar veel eigen initiatief, creativiteit en eigenaarschap toe. Neem de regie in eigen hand waarbij Adsom helpt, begeleidt en ondersteunt op basis van mede verantwoordelijkehid ter realisatie van je persoonlijke en zakelijke doelstellingen. De Adsom organisatie adviseurs en persoonlijke coaches staan ook in 2013 voor u, uw team, uw organisatie klaar!!

 

UA-39505741-1