Verantwoordelijkheid nemen: arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid

MOBILITEIT en ONTWIKKELING

Decentralisaties, fusies, economische krimp, groei…thema’s met grote betekenis voor de continuiteit; er zijn tal van ontwikkelingen die uitdagingen met zich meebrengen en een andere, meer strategische benadering van inrichting en mobiliteit vragen. Adsom heeft verschillende oplossingen en instrumenten beschikbaar om organisaties en medewerkers te ondersteunen met expertise op maat.

Organisaties worden altijd beïnvloed door (onverwachte)  interne en externe gebeurtenissen. Het vermogen om tijdig te anticiperen op deze fricties is voor de strategische positie ontwikkeling van organisaties van vitale betekenis gebleken. De actuele omstandigheden van een dwingende omgeving en presteren onder hoge druk zijn vergelijkbaar.

ONDERSTEUNING

Adsom ondersteunt organisaties in de industrie, de zakelijke dienstverlening en publieke sector om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Tevens ondersteunt Adsom medewerkers die een andere rol moeten gaan vervullen, hun baan verliezen of het risico lopen straks geen onderdeel van de organisatie meer te kunnen blijven uitmaken, te helpen met hun zoektocht naar een nieuwe functie elders, die tot voldoening strekt.

Op basis van onze expertise in samenwerking met uw P&O afdeling zet Adsom een duurzaam inzetbaarheidsprogramma op gericht op mobiliteit.  Dit betekent bezig zijn met diverse vraagstukken, met name  de lastige personele inzetbaarheid vraagstukken, mogelijke afvloeiings-vraagstukken gericht, de strategische keuzes, het DNA van de organisatie, de bemiddeling en consensus bij gedwongen vertrek alsook de toekomst van individu en organisatie. Adsom neemt daarin verantwoordelijkheid, met u als werkgever, met u als werknemer.

Tevens kan qua taken uitvoering gegeven worden aan in- en uitstroomvraagstukken, de intake naar een vraag naar loopbaanbegeleiding / loopbaanadvies, (test)onderzoek, overleg Arbo arts, O.R etc.. Maar ook gericht op de opbouw van een netwerk om zicht te krijgen op externe vacatures, bij toeleveranciers, afnemers dan wel complementaire organisaties waar boventallig personeel wellicht wenselijk is. En taken gericht op het geven van individuele loopbaanbegeleiding, het verrichten van loopbaanoriëntatie onderzoek, voorstellen doen en uitvoering geven van een loopbaantrajecten, het ontwikkelen van loopbaaninstrumenten en het structureel invoeren van deze instrumenten incl.de periodieke evaluatie van de resultaten ten behoeve van verbeteringen.

LOOPBAAN en MOBILITEIT

Sinds decennia onderzoeken directeuren, bestuurders, topambtenaren en managers samen met onze loopbaancoaches met beproefde methodieken naar wat u hebt bereikt, wat u nu bent en wat uw verwachtingen zijn.

Bij loopbaanadvies en externe loopbaanbegeleiding is de focus gericht op het scheppen van voorwaarden voor de toekomst. In de sessies in een vertrouwelijk kader en in workshops met gelijk gestemden werkt u aan competenties en gewenste vaardigheden. Met een hoge succesratio faciliteert Adsom benoemingen elders met een duurzaam karakter.

MOBILITEIT en ONTWIKKELING

Decentralisatie, de economische krimp, groei, etc…thema’s met grote betekenis voor de continuiteit; er zijn tal van ontwikkelingen die uitdagingen met zich meebrengen en een andere, meer strategische benadering van inrichting en mobiliteit vragen. Adsom heeft verschillende oplossingen en instrumenten beschikbaar om organisaties en medewerkers te ondersteunen met expertise op maat.

Adsom richt zich niet alleen op duurzame inzetbaarheid en het bevorderen van mobiliteit op de huidige arbeidsmarkt, maar met behoud van voldoende DNA juist ook op de toekomstige arbeidsmarkt, wanneer opnieuw te kort aan medewerkers zal kunnen ontstaan.

Tags:

UA-39505741-1