Leeftijdbewuste voortgang loopbaan, ook voor oudere werknemers kansen

De huidige beleving is dat de Nederlandse Arbeidsmarkt niet echt zit te wachten op oudere werknemers.Nederland kent een nogal rigide arbeidsmarkt voor oudere werknemers. Oudere werklozen hebben daardoor nauwelijks kans om aan een nieuwe baan te komen.Immers is de slagingskans volgens de statistici voor 50+ slechts 2%. Getuige o.a. de statistieken van het CPB. Het krijgen van een nieuwe baan wordt nog lastiger nu voor de Nederlandse economie, na krimp,slechts een  minimale groei verwacht wordt. Veel werknemers, waaronder 50+ , vrezen hun baan kwijt te raken door de financiële crisis, komen niet of moeilijk aan nieuw werk. Vernietiging van kennis, kunde en geinvesteerd kapitaal.

Door tijdig te anticiperen, het ontwikkelen van scenario’s en het uitzetten van een gerichte koers is de slaagkans om opgebouwde kennis, kunde en expertise toch in te zetten in de arbeidsmarkt voor 50+ echter 35%! Kansen en mogelijkheden volop! Echter vereist het wel een specifieke aanpak teneinde het beoogde resultaat te bereiken. O.b.v. zelf inzicht, zelf managenemt naar zelfrealisatie kan o.b.v. een specifiek plan wordt het beoogde doel bereikt . Een van de voorbeelden waaruit dit blijkt is het onderstaande succesvol afgeronde begeleidings-en verbindingstraject . Door inzet van kennis en kunde en door koppeling en verbinding o.b.v. matchend “DNA” zijn synergetische effecten zijn bereikt!

Loop jij als werknemer ook het risico van ontslag? Wil jij je kennis en kunde duurzaam inzetten?  Neem dan vooral een vrijblijvend contact op voor meer informatie.

 Een 50+ werknemer uit loondienst nu succesvol partner.

Tags:

UA-39505741-1