Verwachting aantal mensen met een WW-uitkering eind van dit jaar op 435.000: verlies van talent kan zware consequenties hebben voor de groei en rentabiliteit.

Toptalent is cruciaal voor de groei van de ondernemingen. Toch weet het merendeel van directie en management niet of onvoldoende welk DNA men in huis heeft wat nodig is voor groei en ontwikkeling, laat staan hoe dit uit te nutten!! Ook in het nieuwe jaar wordt verwacht dat ruim 20% van werknemers een nieuwe baan zal gaan zoeken. Daar de meeste bedrijven echter een passieve houding hanteren rond het behoud van personeel en komt men meestal pas in beweging wanneer men geconfronteerd met vertrekkend talent. Dan is het echter te laat om toptalent alsnog te overtuigen om te blijven. Het verlies van één op vijf medewerkers kan dan ook een verwoestende impact hebben op de prestaties van de onderneming.Immers verliest men niet alleen aan intrinsieke waarde maar tevens afbreuk aan indirecte waarde (kennis ,kunde, bedrijfsinformatie, netwerk,relaties,etc.). Aandacht, maatregelen, scenario’s, etc. zijn nodig  om continuïteit te behouden, groei en organisatie ontwikkeling (identificeren, behoud, zoeken en aannemen van talent) te creëren teneinde het hoofd te bieden aan moeilijke economische omstandigheden.

UA-39505741-1