Innoveren met draagvlak!?

In de huidige tijdsgeest is  Verandering zo langzamerhand de enige constante ! Veranderen doen we omdat we ons moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden…doen we dit niet dan is de kans groot dat we het niet redden! Of het nu gaat om het individu of de gehele organisatie, ontkomen doen we er niet aan! Er zijn vele redenen die ten grondslag liggen aan een veranderproces. De omstandigheden om sneller, effectiever, anders, beter te werken zijn te complex om dat alleen te doen. We hebben de gehele organisatie hierbij nodig.

We zoeken eigenlijk naar een manier waarbij het aanpassen aan veranderende omstandigheden in de organisatiecultuur geïntegreerd is, van binnenuit komt. Sociaal innoveren is dat.Een uitgelezen kans voor HR om haar strategische meerwaarde te laten zien. Door medewerkers actief te betrekken bij het veranderproces, zal dit uiteindelijk leiden tot een veel beter resultaat. Maar hoe pakt u dit traject aan? Waar moet u beginnen? En welke instrumenten kunt u inzetten om het verandertraject soepel en snel te laten verlopen? Neem voor meer info contact op met Adsom.

UA-39505741-1