Adsom ondersteunt en begeleidt professionals en organisaties in de zakelijke-, industriële en publieke sector

Het bureau werd opgericht in 1982 als zelfstandig adviesbureau. De expertise omvat verschillende domeinen. De bureaufilosofie is gebaseerd op een samenhangende benadering van advies en implementatie van gewenste veranderingsprocessen.

Strategie ontwikkeling, Scenarioplanning en Uitvoering 

De meest fundamentele activiteit van een organisatie en van iedere professional als het gaat om voorbereiding op de toekomst. Door ondernemerschap, ontwikkeling en risico-management. Onzekerheden, risico’s en kansen in kaart brengen van veranderingen en veranderprocessen helpt structuur te brengen gericht op eigen regie.

1) Organisatie ontwikkeling 

Verandering ingegeven door interne dan wel externe ontwikkelingen hebben impact op organisaties en individuen. Een verandering kan alleen plaatsvinden op basis van inzicht en draagvlak. Met expertise, middelen en instrumenten worden transities zorgvuldig uitgevoerd door ondernemerschap, medeverantwoordelijkheid en eigenaarschap van alle betrokkenen.

Re-organisatie

Verandermanagement

Risicomanagement

Procesmanagement

Interim Management

2) Arbeidsmobiliteit 

Organisatie- en carrière ontwikkeling wordt gevoed door ontwikkeling van talent. Duurzame inzetbaarheid versus flexibilisering en sociale innovatie vereisen voortdurende anticiperende maatregelen als het gaat om inrichting, mobiliteit, intern en extern.

Strategisch HR management (beleid / juridisch en financieel)

Executive search / Recruitment

Talent & Management Development: Individueel Assessment Traject (IAT) Individueel Ontwikkel Traject (IOT) en Individueel Verdiepings Traject (IVT)

Loopbaanbegeleiding / Outplacement

Verzuimmanagement (beleid / juridisch en financieel)

Counseling

3) Coaching & vorming 

Het managen van verandering gaat onder meer over het verbeteren van competenties van mens en organisatie. Met passende programma’s wordt op een innovatieve wijze ingespeeld op wettelijke regelingen en ontwikkelingen voor de middellange en lange termijn en wordt gewerkt met de focus op een juiste regie en een hoge effectiviteit. Het aanbod is gericht op toegepaste praktische kennis en kunde en omvat het totale gebied van zelfinzicht, zelf management en de realisatie tot en met het strategisch inspireren.

Leiderschap en de 7 proef, Verandermanagement, Competentiemanagement, Synergetische besluitvorming,

Functioneel gedragsontwikkeling, Schijnloyaliteit / Survivor Syndrome, Solliciteren 50+, Werkverovering, Verzuim management, Ontslagrecht (WWZ).

UA-39505741-1