Beter resultaat door sturing op financiële data én human capital

Bij strategie ontwikkeling, scenarioplanning en uitvoering wordt gemonitord op Euro’s. Daarbij wordt een P&O benadering gehanteerd die het rendement van investeringen o.a.in human capital zichtbaar en bespreekbaar maakt. Daarbij wordt onder meer gestuurd op prestatie-indicatoren.

 

Sturen op human capital betekent voorspellende waarde geven over toekomstige omzetgroei. Meetbaarheid en bedrijfseconomische betekenis is belangrijk zodat antwoorden gegeven kunnen worden op de contributiewaarde van het personeel en wat het bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen.

 

Meer weten? Neem contact met Adsom en vraag naar informatie over de KloofAnalyse!!

UA-39505741-1