Arbeidsconflicten, ontslag, conflict gerelateerd ziekteverzuim, zakelijke geschillen..

Onder de nieuwe plannen  wordt ontslag mogelijk door een optelsom van kleinere redenen in plaats van de duidelijke ontslagreden die een werkgever nu moet aandragen. De ontslagvergoeding kan dan wel hoger worden. In (dreigende) conflictsituaties is het belangrijk te anticiperen en zich goed te laten informeren.Niet alleen juridisch maar vooral arbeidstechnisch. Een onafhankelijk kantoor bij tot sneller, effectiever en kostenbesparende oplossingen en naar een voor alle partijen acceptabel resultaat!! Via pragmatisch bemiddeling worden belangen gediend toewerkend naar afspraken die worden vastgelegd in een overeenkomst. Een goede voorbereiding is voor meer dan 80% bepalend voor het resultaat. Onderneem nu actie om inzicht te verkrijgen wat dit voor u , zowel als werkgever als werknemer, betekent!

Screen shot 2014-05-16 at 8.07.46 AMScreen shot 2014-05-16 at 8.09.14 AM

UA-39505741-1