Arbeidsconflicten, ontslag, conflict gerelateerd ziekteverzuim, zakelijke geschillen..

In (dreigende) conflictsituaties draagt een onafhankelijk kantoor bij tot sneller, effectiever en kostenbesparend, naar een voor alle partijen acceptabel, resultaat!! In de vaststellingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd waarbij binnen afzienbare termijn wordt toegewerkt naar beoogde doelen bijv. de begeleiding naar nieuw werk! Per 1 juli 2015 treedt de nieuwe wet in werking. Onderneem nu actie om inzicht te verkrijgen wat dit voor u betekent!

Screen shot 2014-05-16 at 8.07.46 AMScreen shot 2014-05-16 at 8.09.14 AM

UA-39505741-1