Wet voor betere bescherming flexwerkers

De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet door. Wet en regelgeving worden daartoe logischerwijs op aanscherpt. Flexwerkers worden vanaf volgend jaar beter beschermd.  Per 1 juli 2015 treden de wet wijzigingen in die betrekking hebben op o.a. de proeftijd, het concurrentiebeding en leeftijd.

Proeftijd

In tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden mag u als werkgever geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.

Concurrentiebeding

In tijdelijke contracten mag u alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen. U moet in het contract motiveren welke ‘zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen’ een beding vereisen.

Aanzegtermijn

Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet u uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aan uw werknemer laten weten of u het contract wel of niet verlengt.

Meer weten? Neem contact op voor een gratis advies.

UA-39505741-1