Search results: rendement

PERSPECTIEF 2023

Organisaties in veel sectoren kampen met een tekort aan arbeidskrachten. Dan is het extra belangrijk om bestaand personeel gezond en gemotiveerd te houden. Vooral in de zorg. Verzekeraars en zorgaanbieders hebben echter nog maar weinig contracten gesloten met elkaar, vergeleken met andere jaren. Instellingen hekelen de lage inflatiecorrectie van 1 tot 4 procent  die verzekeraars bieden. […]

Wat is competentie management?

Competentie management is het systematisch ontwikkelen en gericht inzetten van de competenties van medewerkers om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Competenties zijn specifieke eigenschappen, vaardigheden en kennis.   Het succes van de organisatie/afdeling/team staat of valt met de competenties van de medewerkers. Competentie management verschaft uw organisatie/afdeling/team de handvatten om veranderingen te kunnen […]

Wendbare Woningcorporaties

Proactief kunnen omgaan met de grote actuele maatschappelijke thema’s en opgelegde taken legt een zware wissel op de prestaties van woningbouwcorporaties. Adsom organiseert op 24 oktober 2019  een manifest voor (Brabantse) directeur bestuurders met als doel meer ruimte van de minister en de autoriteit om op de veranderende sociaal- maatschappelijke  ontwikkelingen te kunnen anticiperen. Via […]

ZIEKENHUIZEN BANKROET

Veel ziekenhuizen kampen met een te krap budget. Het gaat om dalende rendementen, toenemend personeelsgebrek, een knellend hoofdlijn-akkoord met landelijk afspraken die ziekenhuizen met het ministerie en verzekeraars maken.De minister vindt het vervelend dat ziekenhuizen failliet kunnen gaan maar zegt niet de eerste bewaker te zijn van een stapel stenen. Zo blijft een ziekenhuis toch […]

Recht doen aan kwaliteiten van mensen, werk voor jong en oud!

Er bestaan hele duidelijke belevingen over de relatie tussen leeftijd van mensen en hun prestaties op het werk. Jongere mensen worden in het algemeen bij werving & selectie procedures als waardevoller beschouwd dan ouderen. Uitspraken als: “Ik weet dat we niet mogen discrimineren hoor, maar onze nieuwe kracht moet echt niet veel ouder zijn dan […]

Solliciteren, werk veroveren, begeleiding, training en workshops.

50 plus SOLLICITEREN, intern/extern, loopbaan & carrière ontwikkeling! Heb ik de controle over mijn sollicitatiegesprekken? Heb ik de regie over mijn eigen toekomst?  Wat zijn mijn doelen en wat “beweegt” mij? Hoe zet ik in op een duurzame loopbaan ontwikkeling en welke koers zet ik daar op uit? Ook als 50plusser! Hoe zorg ik ervoor […]

Zet in op de kracht van senioriteit!

Veel organisaties investeren in beperkte mate in ouderen. Dit heeft te maken met de gedachte dat vanaf 50 (veelal vanaf 45+ zelfs)  het einde van carriere in zicht is dan wel een einde aan de loopbaanontwikkeling bereikt is en er geen of beperkt perspectief meer in het vooruitzicht ligt. Immers “wat loont het nog om in […]

Beter resultaat door sturing op financiële data én human capital

Bij strategie ontwikkeling, scenarioplanning en uitvoering wordt gemonitord op Euro’s. Daarbij wordt een P&O benadering gehanteerd die het rendement van investeringen o.a.in human capital zichtbaar en bespreekbaar maakt. Daarbij wordt onder meer gestuurd op prestatie-indicatoren.   Sturen op human capital betekent voorspellende waarde geven over toekomstige omzetgroei. Meetbaarheid en bedrijfseconomische betekenis is belangrijk zodat antwoorden […]

Innovatie ? Ja ook voor u .

Ik sta op het punt afscheid te nemen van mijn “oud” vertrouwde Nokia mobieltje.  Dat doet me denken aan een eerder afscheid van mijn Kodak. Waarom loslaten wat vertrouwd was? Het antwoord weet u als ondernemer en manager wellicht overtuigend te geven maar hoe handelt u werkelijk en wat doet u er eigenlijk verder mee? […]

Als 45+er, laat staan wanneer je nóg ouder bent, ben je afgeschreven voor de selecteur recruiter!??

Als 45+er, laat staan wanneer je nóg ouder bent, ben je afgeschreven voor de selecteur. Natuurlijk mag hij dat niet zeggen van de Wet. Daarom krijg je dan ook de volgende eufemismen te horen: • “We hebben iemand gevonden die beter aansluit bij het team”. • “U beschikt over teveel ervaring in verhouding tot de […]

UA-39505741-1