Zet in op de kracht van senioriteit!

Veel organisaties investeren in beperkte mate in ouderen. Dit heeft te maken met de gedachte dat vanaf 50 (veelal vanaf 45+ zelfs)  het einde van carriere in zicht is dan wel een einde aan de loopbaanontwikkeling bereikt is en er geen of beperkt perspectief meer in het vooruitzicht ligt. Immers “wat loont het nog om in oudere werknemers te investeren” is veelal de redenatie. Waarom dus een loopbaan ontwikkeling voor senioren? Zowel werkgevers als werknemers onderschatten veelal de mogelijkheden!

Onderschat wordt het belang van een ontwikkel plan voor senioren. Onderschat wordt de wezenlijke bijdrage die de 50+ kan leveren? Onderschat is het ontwikkel potentieel van de 50+, onderschat zijn de mogelijkheden binnen de organisatie!!! Ongeacht het functieniveau, er valt veel te halen.

Het is tijd om een omslag te maken in het denken van life-time employment naar life-long employability. We moeten naar een situatie waarin we de toegevoegde waarde van werkenden, ongeacht hun leeftijd, zien. Belangrijk hierbij is dat organisaties continue proactief, vanuit een niet normatief raamwerk, kijken naar wat deze groep nodig heeft om op een gezonde, welvarende, aantrekkelijke, uitdagende en productieve manier hun loopbaan in te (blijven) invullen. Wat zijn de mogelijkheden?

Enkele loopbaangerelateerde vragen van seniore werknemers:

 • Hoe lang moet ik nog doorwerken?Employability.
 • Hoe lang kan ik nog doorwerken?
 • Hoe lang mag ik nog doorwerken?
 • Hoe lang wil ik nog doorwerken?
 • In welke rol?
 • Hoe blijf ik gemotiveerd?
 • Hoe ga ik mee in de tijd en wat kan ik leren?
 • Wat kan ik aan meerwaarde creëren vanuit de ervaring?
 • Hoe kan ik kennis en ervaring delen?
 • Welke vaardigheden zou ik nog willen ontwikkelen?
 • Hoe vertel ik de (nieuwe) werkgever wat mijn loonsomrendement is?

Een loopbaan ontwikkeling plan voor een senior oudere werknemer is de grondslag voor eigen employability en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid.

En niet alleen voor diens eigen werk zekerheid dan wel leergierigheid, gericht op het ontwikkelen van andere nieuwe vaardigheden maar vooral ook ter meerwaarde voor de organisatie, op vele fronten.

Wil jij oudere werkzoekende of senior werknemer wat je loonsomrendement is, wat jouw interessant maakt als nieuwe collega? Wil jij als werkgever weten hoe je meer rendement haalt uit de ontwikkeling van de 50plusser? Neem dan contact op voor een afspraak! Neem contact met Mario Kruysse voor informatief kennismakingsgesprek.  Lees ook meer  50+ loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid 

Tags:

UA-39505741-1