Bijeenkomst VANG & AMBOR

Op 4 juni organiseert Adsom & Partners een bijeenkomst gericht op gedachten wisseling over nieuwe en passende werkgelegenheid in de afvalsector.

1.
Uitvoering geven aan het sociaal akkoord *) . Met gerichte stimuleringsmaatregelen voor jongeren en ouderen en een sectorale aanpak wordt ingezet op werkgelegenheid.
Voor de afvalsector is het sectorplan AMBOR tot stand gekomen waar uw gemeente in dit kader van kan profiteren.
2.
Uitvoering geven aan het programma “Van afval naar Grondstof”(VANG). De doelstelling voor 100 kg per inwoner restafval of 75 % hergebruik in 2020 kan ook in uw gemeente gerealiseerd worden en geeft dit de gewenste impuls aan de circulaire economie.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden mogelijkheden getoond om de VANG doelstelling in 2020 te halen. Intensief inzamelen, zowel voor laagbouw als voor hoogbouw wordt een reële optie. Bestuurder kunnen bij beleidskeuzes voor afvalbeheer dan rekening houden met het creëren van extra banen. De vuilnisman komt weer terug in het straatbeeld maar dan wel met een beter imago!

Om deze discussie inhoudelijk extra te voeden hebben wij  ook wethouders uitgenodigd  uit  gemeenten alsook zowel de portefeuillehouders verantwoordelijk voor werkgelegenheid als voor milieu (afvalbeheer).

Interesse? Neem dan contact op voor meer informatie dan wel deelname.

*) Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

 

UA-39505741-1