Wendbare Woningcorporaties

Proactief kunnen omgaan met de grote actuele maatschappelijke thema’s en opgelegde taken legt een zware wissel op de prestaties van woningbouwcorporaties.

Adsom organiseert op 24 oktober 2019  een manifest voor (Brabantse) directeur bestuurders met als doel meer ruimte van de minister en de autoriteit om op de veranderende sociaal- maatschappelijke  ontwikkelingen te kunnen anticiperen.

Via regels en afdrachten maakt het Rijk de sociale huursector, waarin een derde van de Nederlanders woont kapot althans zo zeggen corporatiebestuurders. En dan verwacht de vereniging van corporaties dat de helft van alle kleine corporaties  binnen nu en vijf jaar verdwijnt.  

Dat zal leiden tot huurstijgingen en op termijn tot een tekort aan sociale huurwoningen is de mening. Corporaties ervaren regelzucht en afroming door het Rijk, die mogelijk de hele sociale sector kan gaan ontregelen.

Natuurlijk was er door  incidenten  een ingreep nodig met de nieuwe woningwet als gevolg. Vanuit het perspectief van de overheid en samenleving begrijpelijk. Nu komt er van alles op ze af.

Huren op  een betaalbaar niveau houden, woningen verduurzamen, meer sociale en vrije huurwoningen bouwen terwijl het verdienmodel onder druk staat door de verhuurdersheffing en minder inkomsten doordat ze huren moeten aanpassen aan lage inkomens.

En dan is er de Novi. Woningcorporaties zijn niet om een visie gevraagd op thema’s die hen direct raken zoals de energietransitie, een duurzame economie, gezonde steden en regio’s en een toekomstbestendige ontwikkeling van het omliggende platteland.

Om te stimuleren heeft de minister al wel de rendementseis van 5,5 procent laten vallen  van de middenhuur woningen maar het kan nog jaren duren voordat de regel van kracht is.

De midden-huur wordt veelal ook gezien voor de  echte marktpartijen. Afbouwen en afschaffen van de  verhuurdersheffing wordt als het meest wenselijk gezien. De fatale beweging van marginalisering en segregatie verdient een wendbare corporatie. Door de NOVI komt er nog een zware beproeving bovenop.

Bert van den Bogaard

Managing Partner

UA-39505741-1