Het initiatief Streekgenoten en goed ondernemersklimaat hebben raakvlakken.

In een onbekende woonplaats blader ik graag in een lokale krant om de sfeer te proeven. Laatst trof ik op een voorpagina een interessant artikel over ondernemersklimaat. De conclusie: nieuwe bedrijvigheid ontstaat tijdens informele ontmoetingen en de kernwoorden daarbij zijn menselijke maat, creatieve geesten en aanjagers. Ik zag een overeenkomst met ons initiatief ‘Streekgenoten ontmoeten op thema’s die raken’.

Woningcorporaties werken aan hun nieuwe rol in de veranderende samenleving. De rol die bestuurders daarin (kunnen) spelen vinden wij onderbelicht. Ze hebben zichtbare impact door de sturing die ze geven aan de organisatie en ketens waarin ze opereren. Maar er is ook verborgen impact. Bestuurders kunnen aandacht geven aan ontwikkelingen en initiatieven die hen raken en die ertoe doen. De aandacht die ze geven vanuit hun rol heeft impact: het verbindt en motiveert initiatiefrijke mensen en organisaties.

Wij zien mogelijkheden om die verborgen impact samen met bestuurders aan te wenden. Zo kunnen bestuurders de impact die zij en hun organisatie hebben (weer) zichtbaar maken en ook inzetten. Daarin komen dezelfde thema’s terug: menselijke maat, creatieve geesten en aanjagers. De bestuurders van woningcorporaties zijn uitgenodigd voor een manifestatie op 24 oktober. De komende weken houden we een enquête onder de genodigden als voorbereiding op de bijeenkomst.

UA-39505741-1