Streekgenoten raken: aandacht geven aan initiatieven. Heeft dat zin? Een voorbeeld

De woning-bouwopgave kan onvoldoende ingevuld worden met traditionele woonvormen. Woningcorporaties raken beknelt tussen de volkshuisvestingsopgave en wet & regelgeving. Juist nu liggen er mogelijkheden voor directeur/bestuurders: gezamenlijk aandacht geven aan lokale initiatieven van burgers die ertoe doen. Dat heeft impact, zeker als de aandacht wordt gekoppeld aan beleidsvoornemens van overheden en gedeeld wordt in de media. Een voorbeeld.

Provinciale Staten vraagt het college eind 2018 in een motie om ruim baan te geven aan initiatieven voor niet-traditionele woonvormen en met een voorstel en zo nodig aanpassing van de Verordening Ruimte te komen. Gemeenten worden opgeroepen om onnodige knellende regelgeving aan te passen. Woningcorporaties hebben geen ruimte om de initiatieven zelf op te pakken. De directeur/bestuurders kunnen de initiatieven wel stimuleren. Hoe dan?

Wat nou als de directeur/bestuurders in Noord-Brabant aandacht geeft aan zulke initiatieven en ze dat via de media kenbaar? Dat zal gemeenten en provincie stimuleren om daadwerkelijk flexibiliteit te tonen én burgers stimuleren om dergelijke initiatieven te starten.

Zo creëren directeur/bestuurders ruimte voor maatschappelijk relevante ontwikkelingen in hun regio. Aandacht geven is geen extra last, maar een plezierige rol: het ondersteunt initiatiefnemers en het toont de directeur/bestuurders actief en betrokken. Door elke maand een ander thema te kiezen, kan een breed spectrum aan initiatieven in onze regio aandacht en stimulans krijgen.

Het is een maar voorbeeld. Wij nodigen directeur/bestuurders graag uit gezamenlijk tot een werkbare opzet met impact te komen. Wij bieden ondersteuning aan, niet vanuit zakelijk maar hoofdzakelijk perspectief. Wij voelen ons betrokken bij onze regio en dragen daar graag aan bij.

Op 24 oktober vindt een eerste bijeenkomst plaats bij Adsom in Den Bosch. De kracht van gezamenlijke aandacht: een kleine investering met impact.

Link naar het onderzoeksrapport van de Provincie: https://cutt.ly/ywZhTnU

UA-39505741-1