Risicomanagement deel 3 :de pijnlijke angel in het vlees van Imtech

In het kader van risico-gestuurd werken ging het vorige keer over het debacle Imtech en welke lessen daaruit vallen te leren.
Risico is een wezenlijk aspect van bedrijfsvoering en van de leiding die nauw betrokken moet zijn bij het risicomanagement. De pijnlijke angel in het vlees van Imtech, de bestraffing door het niet op orde zijn van zaken en hoe dat heeft geleid tot de dood van de onderneming heb ik in de twee voorgaande blogs al beschreven. Grote verliesposten zijn nooit alleen toe te schrijven aan krediet- en marktrisico’s.

Een gebrekkige organisatie van het risicomanagement, de afwezigheid van inschattingsvermogen en degelijke controle zijn de werkelijke boosdoeners. Extern periodiek onderzoek kan een ramp voorkomen.

Onze dagelijkse onderzoekpraktijk vormt een nuttige graadmeter voor ellende die had kunnen worden voorkomen. Over het algemeen kunnen de volgende valkuilen worden onderkend:

1. Quasi deskundige medewerkers c.q. te moeilijke instrumenten.
2. Misrekening of niet uitkomen van een visie.
3. Bij verlies spelen van quitte of dubbel, vaak is het uiteindelijk dubbel.
4. Geen juiste en/of tijdige informatie.
5. Ontbreken en/of doorbreken van de interne controle.
6. Geen goede waarderingsmethoden/systemen.
7. Onvoldoende kennis van de waardering- en resultaatbepaling.
8. Onvoldoende kennis van strategie en beleid bij het topmanagement.
9. Ongeautoriseerde transacties.
10. Fraude, zowel intern als extern al of niet door samenspanning.

Een risicoperceptie die wordt gevoed door sentimenten is absoluut geen verantwoorde risicoperceptie. De noodzaak van periodieke risicometingen en beheersing, is met het leerpunt
Imtech wel heel pijnlijk aangetoond.

Omdat blijkt dat veel debacles zijn te wijten aan het ontbreken van primaire vereisten die aan een organisatie gesteld moeten worden geven wij onderstaande overwegingen:
risicolimieten eenduidig vastleggen, primaire functiescheidingen aanbrengen, transacties juist en tijdig geautoriseerd, systemen met voldoende waarborgen op continuïteit. Assessment s controlling medewerkers. Lees ook:

Deel 1: http://adsom.nl/wat-valt-er-nu-te-leren-uit-het-feit-dat-imtech-over-de-kop-is/

Deel 2: http://adsom.nl/risico-management/

Tags:

UA-39505741-1