Wij geloven in het managen van een loopbaan!

Je werkende leven kun je plannen, monitoren en waar nodig bijsturen. Dit laatste gebeurt reeds, soms gedwongen, soms proactief. De ontwikkelingen vereisen echter een grotere zorgvuldigheid bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen die impact hebben.

Onze visie is dan ook dat wij geloven in het managen van een loopbaan. Dit proces faciliteren wij vanuit:

Screen shot 2013-07-03 at 2.38.26 PMReflectie: jezelf een spiegel voorhouden en stil staan bij hoe je werkt en welke keuzes je maakt. Wat is het effect van jouw gedrag op anderen en welke vaardigheden zet je in?

Acceptatie: accepteren wie je bent, de keuzes die je hebt gemaakt en de belemmeringen die je tegenhouden.

Visieontwikkeling: blootleggen van je potentieel een een beeld van de toekomst schetsen.

Actie: je visie vertalen naar concrete stappen, deze daadwerkelijk nemen en de resultaten monitoren.

Deze aanpak leidt tot inzicht in jezelf, maar vooral ook tot concrete acties die leiden tot realisatie van (meetbare) doelen.

 

UA-39505741-1