Risicopercepties die worden vaak gevoed door sentimenten: Risico management

In het kader van risico-gestuurd werken ging het vorige keer over het debacle Imtech en welke lessen daaruit vallen te leren. Risicomanagement verondersteld immers het hebben van belangrijke gereedschappen voor managers en bestuurders en gaat het erom dit gereedschap stevig in handen te krijgen en goed te gebruiken.

Het nemen en overnemen van risico’s is van oorsprong van het bankieren. In zijn verschijningsvorm is het kredietrisico; het overnemen van risico, het bieden van veiligheid en beschikbaarheid.
In risico-termen gaat het om operationele – en liquiditeitsrisico’s.

Een risicoperceptie die wordt gevoed door sentimenten is geen verantwoorde risicoperceptie. Dat is de laatste jaren wel bewezen. Ook de bancaire wereld bleek niet altijd objectief de relatieve omvang van risico’s te kunnen kwantificeren . Men sloeg op drift met alle ellende van dien. Dat hebben we geweten. Het getij moest worden gekeerd en dat gebeurd nu regelmatig met de botte bijl waardoor serieuze ondernemers en managers aan de leiding van potentiële bedrijven zelfs onnodig door de bank in bijzonder beheer worden gehouden.

In de adviespraktijk van Adsom zijn wij ons bewust van het grote belang dat het management hecht aan de kwaliteit van ons bedrijfsonderzoek en zijn wij als adviseurs in het kader van risicomanagement buitengewoon geïnteresseerd in de kritische succesfactoren die door het management zijn geformuleerd en werken wij objectief en systematisch aan het proces van informatieverwerking ten behoeve van scenarioplanning.

Met risicogestuurd werken komt in onze aanpak ook aan de orde de cultuur, flexibiliteit ,
zeker ook het aanpassingsvermogen . We denken daarbij ook aan het streven naar beperking van de omvang van de organisatie. Hoeveel risicomanagement is genoeg en hoe kan het omgaan met risico’s in de lijnorganisaties en projecten worden verankert ?

Een pleidooi voor regelmatig conditieonderzoek voor bestaande organisaties is op z’n plaats. Welke risico’s kunnen uitbreken ? Wat zeggen onze cijfers? Hoe is onze interpretatie ? Welke effecten hebben de inslagen op onze bestaansgrond ?
Voor jonge ondernemingen is het absoluut noodzakelijk de technieken van risicomanagement van meet af aan te leren kennen en te gaan beheersen om in balans te komen en te leren groeien onder invloed van de onstuimige onbeheersbaarheid van marktwerking.

 

Auteur: Bert van den Bogaard, senior partner Adsom

Tags:

UA-39505741-1